Thông tư này hướng dẫn kế toán vận dụng cho: cơ quan nhà nước; đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, trừ những đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi chi tiêu được áp dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệpkhi đáp ứng đủ các điều kiện theo hình thức hiện hành.

Bạn đang xem: Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo quyết định 19

Cụ thể:

Về triệu chứng từ kế toán:

Theo công cụ tại ra quyết định 19 cùng Thông bốn 185, chứng từ kế toán tài chính áp dụng cho những đơn vị hành chính vì sự nghiệp phải áp dụng thống nhất chủng loại theo quy định. Ngôi trường hợp những đơn vị có các nghiệp vụ tởm tế, tài chính đặc thù chưa có mẫu bệnh từ mức sử dụng tại hạng mục mẫu chứng từ trong đưa ra quyết định 19 với Thông tứ 185 thì vận dụng mẫu triệu chứng từ khí cụ tại chính sách kế toán riêng trong những văn bản pháp chính sách khác, ko được tự thiết kế và áp dụng mẫu hội chứng từ khi không được Bộ Tài chủ yếu chấp thuận. Mặc dù nhiên, theo lao lý tại Thông tư 107, việc áp dụng chứng từ kế toán tài chính được triển khai linh hoạt hơn. Vào đó, chứng từ kế toán tài chính được phân nhiều loại và quy định cụ thể thành 2 loại: bệnh từ thuộc loại buộc phải và hội chứng từ được tự thiết kế.

Đối với triệu chứng từ thuộc các loại bắt buộc: các đơn vị hành chính, sự nghiệp (HCSN) đông đảo phải áp dụng thống duy nhất mẫu chứng từ kế toán tài chính thuộc loại đề nghị quy định vào Thông tư bao gồm 4 nhiều loại sau: Phiếu thu, Phiếu chi, Giấy đề nghị giao dịch tạm ứng, Biên lai thu tiền.

Trong quy trình thực hiện, các đơn vị không được sửa đổi biểu mẫu triệu chứng từ thuộc nhiều loại bắt buộc.

Đối với hội chứng từ được từ bỏ thiết kế: bên cạnh 4 loại chứng từ kế toán yêu cầu kể bên trên và hội chứng từ phải quy định tại các văn bản khác, đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp được tự kiến thiết mẫu triệu chứng từ nhằm phản ánh những nghiệp vụ tài chính phát sinh. Mẫu bệnh từ tự thiết kế phải đáp ứng tối thiểu 7 nội dung giải pháp tại Điều 16 lý lẽ Kế toán.

Hệ thống tài khoản:

Theo hiện tượng tại quyết định 19, khối hệ thống tài khoản kế toán tài chính áp dụng cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp bao hàm 7 loại: Từ một số loại 1 đến một số loại 6 là những tài khoản trong bảng, các loại 0 là các tài khoản ngoài bảng. Trong những khi đó, khối hệ thống tài khoản chế độ tại Thông bốn 107 được mở rộng, chi tiết và rõ ràng hơn với 10 một số loại tài khoản, bao gồm:

Các loại tài khoản trong bảng: là tài khoản từ nhiều loại 1 đến loại 9, được hạch toán kép (hạch toán cây viết toán đối ứng giữa những tài khoản).

Theo đưa ra quyết định 19 các tài khoản vào bảng được phân nhiều loại và chia thành các nhóm: Tiền và vật tư; gia tài cố định; Thanh toán; Nguồn khiếp phí: nguồn ngân sách kinh doanh, các quỹ, nguồn kinh phí đầu tư hoạt động, kinh phí đầu tư dự án, kinh phí đầu tư theo đơn mua hàng nhà nước…; những khoản thu và những khoản chi.

Loại thông tin tài khoản ngoài bảng: là thông tin tài khoản loại 0, được hạch toán 1-1 (không hạch toán cây bút toán đối ứng giữa các tài khoản). Những tài khoản ko kể bảng liên quan đến giá cả nhà nước hoặc có nguồn gốc ngân sách công ty nước được phản ảnh theo mục lục giá cả nhà nước, theo niên độ với theo những yêu cầu thống trị khác của giá thành nhà nước. Trong đó bỏ một vài TK như TK 005: phép tắc lâu bền đang sử dụng, sửa đổi và bổ sung thêm một vài TK bắt đầu như TK 006: dự toán vay nợ nước ngoài, TK 012: Lệnh bỏ ra tiền thực chi, TK 013: Lệnh chi tiền tạm thời ứng.

Nếu một nghiệp vụ tài chính tài chính phát sinh mà liên quan đến thu, chi chi tiêu nhà nước thì kế toán vừa bắt buộc hạch toán kế toán tài chính tài thiết yếu và đôi khi hạch toán kế toán ngân sách.

Sổ sách kế toán

Mỗi đơn vị kế toán chỉ thực hiện một khối hệ thống sổ kế toán cho 1 kỳ kế toán tài chính năm, bao hàm sổ kế toán tài chính tổng hợp cùng sổ kế toán bỏ ra tiết. Tuỳ theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng, đơn vị chức năng phải mở rất đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán cụ thể và triển khai đầy đủ, đúng nội dung, trình từ bỏ và phương pháp ghi chép đối với từng mẫu mã sổ kế toán.

Phải mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi quá trình mừng đón và áp dụng nguồn viện trợ, vay mượn nợ quốc tế theo mục lục túi tiền nhà nước làm cửa hàng lập report quyết toán cùng yêu cầu trong phòng tài trợ.

Sổ tổng hợp:

Sổ Nhật ký dùng để ghi chép các nghiệp vụ gớm tế, tài thiết yếu phát sinh theo trình trường đoản cú thời gian.

Sổ Cái dùng để làm ghi chép các nghiệp vụ khiếp tế, tài chính phát sinh theo nội dung tài chính (theo tài khoản kế toán).

Mẫu sổ, thẻ kế toán đưa ra tiết:

Sổ, thẻ kế toán cụ thể dùng nhằm ghi cụ thể các nghiệp vụ kinh tếtài chủ yếu phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán theo yêu thương cầuquản lý nhưng mà Sổ chiếc chưa phản bội ánh chi tiết.

Trong đó theo Thông bốn 107 các mẫu sổ chi tiết bổ sung cập nhật thêm chủng loại sổ chi tiết theo dõi số liệu quyết toán bao hàm 6 mẫu từ S101-H cho S106-H giải pháp tại Phụ lục số 03 phát hành kèm theo Thông tứ 107.

Căn cứ vào yêu cầu làm chủ và yêu mong hạch toán của từng đối tượng người sử dụng kế toán riêng biệt biệt, đơn vị chức năng được phép bổ sung các chỉ tiêu (cột, hàng) bên trên sổ, thẻ kế toán chi tiết để phục vụ lập report tài chính, report quyết toán theo yêu mong quản lý.

Nguyên tắc mở sổ kế toán

Sổ kế toán nên được mở vào đầu kỳ kế toán năm hoặc ngay sau khoản thời gian có quyết định thành lập và hoạt động và bắt đầu hoạt cồn của đơn vị chức năng kế toán.Sổ kế toán được mở màn năm tài chính, ngân sách mới để chuyển số dư từ bỏ sổ kế toán tài chính năm cũ đưa sang với ghi ngay nhiệm vụ kinh tế, tài thiết yếu mới tạo nên thuộc năm mới từ thời điểm ngày 01/01 của năm tài chính, túi tiền mới.

Số liệu trên các sổ kế toán theo dõi chào đón và sử dụng nguồn giá cả nhà nước sau ngày 31/12 được gửi từ tài khoản trong năm này sang tài khoản năm ngoái để liên tiếp theo dõi số liệu phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán, giao hàng lập báo cáo quyết toán giá cả nhà nước theo quy định.

Đơn vị được mở thêm các sổ kế toán cụ thể theo yêu thương cầu quản lý của đối chọi vị.

Xem thêm: An cốt nam giá bao nhiêu một hộp? là thuốc hay thực phẩm chức năng?

Về report quyết toán

Về hệ thống báo cáo: Sửa đổi, bổ sung các mẫu mã biểu report quyết toán. Dường như để tương xứng với cơ chế tự nhà theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP hệ thống report theo Thông tư 107 cũng được bổ sung các danh mục báo cáo tài chính gồm những: mẫu báo cáo tài chính đầy đủ ( Từ chủng loại B01/BCTC đến B04/BCTC ) với mẫu báo cáo tài chính đơn giản dễ dàng theo Phụ lục số 04 phát hành kèm theo Thông tư 107.

Về kỳ hạn lập báo cáo tài chính:

Theo quyết định 19 thì việc lập report tài bao gồm được hình thức như sau: report tài chính của các đơn vị hành chính vì sự nghiệp, tổ chức có áp dụng kinh phí túi tiền nhà nước được lập vào thời điểm cuối kỳ kế toán quý, năm. Báo cáo tài chính của các đơn vị, tổ chức không áp dụng kinh phí túi tiền được lập vào vào cuối kỳ kế toán năm; những đơn vị kế toán tài chính khi bị chia, tách, sáp nhập, kết thúc hoạt động cần lập báo cáo tài chủ yếu tại thời điểm quyết định chia, tách, sáp nhập, dứt hoạt động đề xuất lập báo cáo tài chủ yếu tại thời điểm ra quyết định chia, tách, sáp nhập, xong hoạt động.

Còn theo Thông bốn 107, bài toán quy định về kỳ hạn lập báo cáo được tạo thành 2 loại: Kỳ hạn lập báo cáo tài chủ yếu và Kỳ hạn lập report quyết toán.

- Đối với báo cáo tài chính: kỳ hạn lập report vào cuối kỳ kế toán năm (thời điểm 31/12) theo giải pháp của dụng cụ Kế toán.

Ngoài ra báo cáo tài chính năm của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp cần được nộp mang đến cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền hoặc đơn vị cấp bên trên trong thời hạn 90 ngày, tính từ lúc ngày xong xuôi kỳ kế toán tài chính năm theo phương tiện của pháp luật.

- Đối với report quyết toán, gồm 2 loại: report quyết toán chi tiêu nhà nước và report quyết toán mối cung cấp khác.

+ báo cáo quyết toán chi phí nhà nước: Lập báo cáo theo kỳ kế toán tài chính năm. Số liệu lập report quyết toán chi phí nhà nước hằng năm là số liệu thu, đưa ra của năm ngân sách, tính cho hết thời hạn chỉnh lý quyết toán chi phí nhà nước (ngày 31/1 năm sau) theo chế độ của pháp luật về giá cả nhà nước.

+ Báo cáo quyết toán kinh phí nguồn khác: Lập báo cáo quyết toán năm. Đơn vị buộc phải lập report quyết toán khi kết thúc kỳ kế toán năm (sau ngày 31/12). Trường hợp quy định có lý lẽ lập báo cáo theo kỳ kế toán tài chính khác thì ngoài report quyết toán năm 1-1 vị phải tạo lập cả report theo kỳ kế toán đó.

Kiến thức Tin cập nhật
Góc kế toán
Hỗ trợ hướng dẫn áp dụng
*

báo giá Gói Basic

Dành cho doanh nghiệp vừa & nhỏ

Kiến thức Tin cập nhật
Góc kế toán
Hỗ trợ hướng dẫn thực hiện
*

*
*


Điểm new trong thông bốn 107/2017 về chế độ kế toán hành chính vì sự nghiệp

Điểm mới trong thông tư 107/2017 so với quyết định số 19/2006:

1. Về triệu chứng từ kế toán

Các đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp hồ hết phải áp dụng thống độc nhất mẫu bệnh từ kế toán thuộc loại cần quy định trong Thông tư 107. Ko được sửa thay đổi biểu mẫu chứng từ thuộc các loại bắt buộc.Ngoài những chứng từ bỏ kế toán đề xuất được mức sử dụng tại Thông bốn này và các văn phiên bản khác. Đơn vị hành chính, sự nghiệp được tự xây cất mẫu triệu chứng từ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, mẫu triệu chứng từ tự xây cất phải đáp ứng nhu cầu tối thiểu 7 nội dung nguyên tắc tại Điều 16 quy định Kế toán.Mẫu triệu chứng từ in sẵn yêu cầu được bảo quản cẩn thận, không nhằm hư hỏng, mục nát. Séc, Biên lai thu tiền và sách vở có giá cần được thống trị như tiền.

2. Về thông tin tài khoản kế toán

Hệ thống thông tin tài khoản kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính vì sự nghiệp do bộ Tài bao gồm quy định bao gồm 7 loại. Từ một số loại 1 đến nhiều loại 6 là các tài khoản trong Bảng bằng phẳng tài khoản. Các loại 0 là những tài khoản quanh đó Bảng bằng vận tài khoản.

Theo vẻ ngoài tại Thông bốn 107 hệ thống tài khoản chuyển đổi 10 loại, trong đó:

Từ thông tin tài khoản loại 1 đến loại 9 được hạch toán kép. (hạch toán bút toán đối ứng giữa những tài khoản). Dùng làm kế toán tài bao gồm phản ánh tình hình: tài sản, công nợ, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, thặng dư (thâm hụt) của đơn vị chức năng trong kỳ kế toán.Tài khoản các loại 0 là thông tin tài khoản ngoài bảng. Được hạch toán đối chọi (không hạch toán cây viết toán đối ứng giữa những tài khoản) dùng để kế toán thu, chi ngân sách nhà nước (gọi tắt là kế toán ngân sách) đối với các đơn vị chức năng được chi phí nhà nước cung cấp kinh phí, ví như một nghiệp vụ tài chính tài chủ yếu phát sinh mà tương quan đến thu, chi ngân sách chi tiêu nhà nước thì kế toán tài chính vừa đề xuất hạch toán kế toán tài bao gồm và đồng thời hạch toán kế toán tài chính ngân sách.

3. Về sổ kế toán

Thông bốn 107 và ra quyết định 19/2006 đông đảo quy định:

Tất cả các nghiệp vụ tài chính và gớm tế phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán đều bắt buộc phải được ghi chép trong sổ kế toán.

Có những loại sổ sau để ghi chép nghiệp vụ:

Sổ Nhật ký:Đây là nhiều loại sổ lưu lại các tạo nên về nghiệp vụ tài chính tài chính theo thời gian.Sổ Cái:Đây là một số loại sổ lưu lại phát sinh về nghiệp vụ kinh tế tài chính tài thiết yếu theo văn bản kinh tế. Hầu như số liệu ghi trên sổ này sẽ phản ánh rõ về tình trạng tài sản những đơn vị, nguồn kinh phí và tình hình sử dụng kinh phí của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp.Sổ thẻ kế toán đưa ra tiết:Đây là sổ ghi lại tình hình tài chính cụ thể nhất của những đơn vị hành chính, sự nghiệp. Những cụ thể này sổ mẫu chưa phản ánh hết.

Các đơn vị chức năng kế toán bắt buộc mở sổ kế toán nhằm theo dõi riêng các nguồn giá cả sử dụng từ nguồn viên trợ, trợ cung cấp từ mặt ngoài.

4. Về báo cáo quyết toán

So với quyết định số 19 kỳ hạn lập báo cáo tài chính theo Thông tứ 107 bao gồm sự không giống biệt. Nạm thể:

Theo đưa ra quyết định số 19/2006/QĐ-BTC:Báo cáo tài chính của những đơn vị hành chính sự nghiệp. Những tổ chức triển khai có áp dụng kinh phí túi tiền nhà nước được lập vào cuối kỳ kế toán quý, năm.Báo cáo tài chính của các đơn vị, tổ chức không áp dụng kinh phí ngân sách được lập vào vào cuối kỳ kế toán năm.Các đơn vị chức năng kế toán khi bị chia, tách, sáp nhập, xong hoạt động đề nghị lập báo cáo tài chính tại thời điểm quyết định chia, tách, sáp nhập, kết thúc hoạt động.Đối cùng với Thông tư số 107/2017/TT-BTC:Kỳ hạn lập report tài thiết yếu vào thời điểm cuối kỳ kế toán năm theo dụng cụ của hình thức Kế toán.Báo cáo tài bao gồm năm của đơn vị hành chính sự nghiệp đề xuất được nộp cho cơ quan công ty nước gồm thẩm quyền hoặc đơn vị chức năng cấp trên trong thời hạn 90 ngày. Tính từ bỏ ngày dứt kỳ kế toán năm theo phép tắc của pháp luật.Đối với báo cáo quyết toán giá cả nhà nước: Đơn vị lập báo cáo theo kỳ kế toán tài chính năm. Số liệu lập báo cáo quyết toán giá thành nhà nước hằng năm là số liệu thu, bỏ ra của năm ngân sách. Tính đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán chi tiêu nhà nước (ngày 31/1 năm sau) theo hình thức của luật pháp về ngân sách nhà nước.Báo cáo quyết toán kinh phí nguồn khác: Đơn vị lập report quyết toán năm. Đơn vị đề xuất lập report quyết toán khi xong xuôi kỳ kế toán tài chính năm*. Trường hợp lao lý có luật lập báo cáo theo kỳ kế toán tài chính khác thì ngoài report quyết toán năm đối kháng vị phải tạo lập cả báo cáo theo kỳ kế toán tài chính đó.Thời gian quy định dứt kỳ kế toán năm: sau ngày 31/12.

Công cố kỉnh giúp bạn update thông tin kế toán

Trên đây là những điểm chuyển đổi trong thông tư 107 tương quan đến kế toán hành chính vì sự nghiệp. Việc nắm rõ chuyển đổi trong chính sách giúp hạn chế được rủi ro khủng hoảng về luật pháp cho doanh nghiệp. Kế toán tài chính là bộ phận thường phải update các điều chỉnh luật hay xuyên.

Với công cụ hỗ trợ nghiệp vụ kế toán – ứng dụng kế toán khamphukhoa.edu.vn. Phần mềm auto thực hiện những bút toán theo những quy định hiện nay hành. Sử dụng ứng dụng kế toán sở hữu lại công dụng cao trong công việc kế toán. Không dừng lại ở đó sử dụng ứng dụng kế toán còn giúp giảm thiểu khủng hoảng trong kế toán.