Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 8 được Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra biên soạn.Sách tất cả 6 chương:Chất – Nguyên Tử – Phân Tử, phản Ứng Hóa Học, Mol Và đo lường Hóa Học, Oxi – không gian , Hidro – Nước với Dung Dịch.

Mục lục Sách Giáo Khoa chất hóa học Lớp 8 :

Bài 1. Khởi đầu môn hóa học

CHƯƠNG 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ

Bài 2. Hóa học – hóa học 8Bài 3. Bài thực hành thực tế 1Bài 4. Nguyên tử – hóa học 8Bài 5. Nguyên tố hóa học – chất hóa học 8Bài 6. Đơn chất và hợp hóa học – Phân tử

Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học 8

Bài 7. Bài thực hành thực tế 2Bài 8. Bài luyện tập 1 – chất hóa học 8Bài 9. Cách làm hóa học
Bài 10. Hóa trị – chất hóa học 8Bài 11. Bài rèn luyện 2Đề soát sổ 15 phút – Chương 1 – hóa học 8Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – chất hóa học 8

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 12. Sự thay đổi chất
Bài 13. Phản bội ứng hóa học
Bài 14. Bài thực hành thực tế 3Bài 15. Định phương tiện bảo toàn trọng lượng – chất hóa học 8Bài 16. Phương trình hóa học – hóa học 8Bài 17. Bài luyện tập 3Đề chất vấn 15 phút – Chương 2 – hóa học 8Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – chất hóa học 8

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bài 18. Mol – chất hóa học 8Bài 19. Biến đổi giữa cân nặng thể tích và lượng chất
Bài 20. Tỉ khối của chất khí
Bài 21. Tính theo công thức hóa học
Bài 22. Tính theo phương trình hóa học
Bài 23. Bài luyện tập 4Đề bình chọn 15 phút – Chương 3 – chất hóa học 8Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – hóa học 8Đề kiểm soát học kì 1 – chất hóa học 8

CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ

Bài 24. đặc điểm của oxi
Bài 25. Sự thoái hóa – bội phản ứng hóa phù hợp – Ứng dụng của oxi
Bài 26. Oxit
Bài 27. Điều chế khí oxi – phản nghịch ứng phân hủy

Xem thêm: Điều Hòa Lg 12000Btu 2 Chiều 12000Btu B13End Gas R410A Tốt Nhất

Bài 28. Không khí – Sự cháy
Bài 29. Bài rèn luyện 5 – chất hóa học 8Bài 30. Bài thực hành thực tế 4Đề khám nghiệm 15 phút – Chương 4 – hóa học 8Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – chất hóa học 8

CHƯƠNG 5: HIĐRO – NƯỚC

Bài 31. đặc thù – Ứng dụng của hiđro
Bài 32. Bội nghịch ứng oxi hóa – khử
Bài 33. Điều chế khí hiđro – bội phản ứng thếBài 34. Bài luyện tập 6 – hóa học 8Bài 35. Bài thực hành thực tế 5Bài 36. Nước
Bài 37. Axit – Bazơ – muối hạt – chất hóa học 8Bài 38. Bài rèn luyện 7Bài 39. Bài thực hành thực tế 6Đề soát sổ 15 phút – Chương 5 – chất hóa học 8Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – hóa học 8

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

Bài 40. Dung dịch
Bài 41. Độ tan của một hóa học trong nước – hóa học 8Bài 42. Nồng độ dung dịch
Bài 43. Pha chế dung dịch
Bài 44. Bài luyện tập 8 – chất hóa học 8Bài 45. Bài thực hành 7Đề chất vấn 15 phút – Chương 6 – hóa học 8Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – chất hóa học 8Đề chất vấn học kì 2 – hóa học 8
Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Lời giải Hóa 8 sách mới kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều giỏi nhất, chi tiết sẽ giúp học viên lớp 8 thuận lợi soạn, làm bài bác tập hóa học 8 từ kia học giỏi môn chất hóa học 8.


Giải Hóa 8 (sách mới)

Trong công tác sách mới, hóa học 8 là một trong trong ba phân môn của môn học Khoa học thoải mái và tự nhiên 8: