Nước hoa nàng dạng thanh lăn Victoria"s Secret - Very Sexy - Eau de Parfum Rollerball 7m
L (