7. Phương ph&#x
E1;p h&#x
E0;nh thiền Tứ Niệm Xứ

8. Kết luận

9. Phụ Lục - ghê Qu&#x
E1;n Niệm

S&#x
E1;ch Thiền Tứ Niệm Xứ đ&#x
E3; được t&#x
E1;i bản nhiều lần. Ri&#x
EA;ng vào kỳ t&#x
E1;i bản n&#x
E0;y s&#x
E1;ch được bổ t&#x
FA;c th&#x
EA;m phần Phụ Lục với tởm Niệm Xứ, dịch từ "Discourse on the Applications of Mindfulness" (Satipatthanasutta) trong "Middle Length Sayings" (Trung Bộ Kinh) của Pali Text Society, I.B. Horner, 1967

1. V&#x
E0;i lời c&#x
F9;ng bạn đọc

Quyển s&#x
E1;ch nhỏ n&#x
E0;y được viết ra nhằm mục đ&#x
ED;ch giới thiệu với qu&#x
FD; độc giả đang đi t&#x
EC;m giải tho&#x
E1;t v&#x
E0; nhất l&#x
E0; th&#x
ED;ch tu thiền, một phương ph&#x
E1;p h&#x
E0;nh thiền m&#x
E0; &#x
ED;t người để &#x
FD;, đ&#x
F3; l&#x
E0; ph&#x
E1;p Tứ Niệm Xứ.

Bạn đang xem: Tứ niệm xứ thích nhất hạnh

&#x
D0;ức Phật Th&#x
ED;ch Ca xưa kia vì tu Thiền m&#x
E0; gi&#x
E1;c ngộ giải tho&#x
E1;t. Ng&#x
E0;y ni những ai c&#x
F3; ch&#x
ED; xuất trần, nhận r&#x
F5; cảnh đời nhiều đau khổ v&#x
E0; muốn giải tho&#x
E1;t tức thì trong kiếp hiện tại h&#x
E3;y n&#x
EA;n tu Thiền. Nhưng lúc n&#x
F3;i đến Thiền th&#x
EC; nhiều người hoang mang v&#x
EC; c&#x
F3; cả một rừng Thiền n&#x
E0;o l&#x
E0; Như Lai Thiền, Tổ Sư Thiền, Thiền &#x
D0;ốn Ngộ, Thiền &#x
D4;ng T&#x
E1;m, Thiền Yoga, Thiền T&#x
E2;y Tạng, Thiền Zen... Kh&#x
F4;ng biết theo ai b&#x
E2;y giờ? Nếu đến ch&#x
F9;a hỏi Thầy th&#x
EC; hầu hết những ch&#x
F9;a chiền đều tu theo Tịnh &#x
D0;ộ, chỉ chuy&#x
EA;n tụng kinh, l&#x
E0;m đ&#x
E1;m. V&#x
EC; kh&#x
F4;ng ai chỉ dạy n&#x
EA;n người ch&#x
E1;n nản th&#x
EC; theo đại một ph&#x
E1;i Thiền kh&#x
E1;c. Nếu l&#x
E0; Thiền Phật gi&#x
E1;o như T&#x
E2;y Tạng xuất xắc Zen th&#x
EC; c&#x
F2;n đỡ, nhưng nếu chẳng may rơi v&#x
E0;o Thiền ngoại đạo th&#x
EC; &#x
F4;i th&#x
F4;i, kh&#x
F4;ng những uổng một kiếp n&#x
E0;y m&#x
E0; c&#x
F2;n uổng cả mu&#x
F4;n ng&#x
E0;n kiếp sau, v&#x
EC; không nên một ly đi ng&#x
E0;n dặm. Cổ nh&#x
E2;n c&#x
F3; c&#x
E2;u: "Th&#x
E0; đ&#x
E0;nh ng&#x
E0;n năm kh&#x
F4;ng ngộ, kh&#x
F4;ng cam một ph&#x
FA;t không đúng lầm".

Tứ Niệm Xứ l&#x
E0; một ph&#x
E1;p h&#x
E0;nh Thiền vị ch&#x
ED;nh &#x
D0;ức Phật xưa đ&#x
E3; đ&#x
ED;ch th&#x
E2;n chỉ dạy đến c&#x
E1;c đệ tử. Nhờ h&#x
E0;nh theo đ&#x
F3;, c&#x
E1;c đệ tử đ&#x
E3; giải tho&#x
E1;t đắc quả v&#x
F4; sinh (A La H&#x
E1;n). Cũng một phần vì chưng đ&#x
F3; m&#x
E0; một số người theo &#x
D0;ại Thừa đ&#x
E3; bỏ qua v&#x
E0; l&#x
E3;ng qu&#x
EA;n ph&#x
E1;p h&#x
E0;nh n&#x
E0;y, mang lại rằng đ&#x
F3; l&#x
E0; ph&#x
E1;p Tiểu Thừa. Phật ph&#x
E1;p kh&#x
F4;ng c&#x
F3; đại hay tiểu, c&#x
F3; chăng l&#x
E0; vày ch&#x
ED;nh ch&#x
FA;ng ta ưa ph&#x
E2;n biệt đặt ra m&#x
E0; th&#x
F4;i.

&#x
D0;ể giới thiệu v&#x
E0; gi&#x
FA;p mang lại độc giả c&#x
F3; một &#x
FD; niệm về tầm quan trọng của ph&#x
E1;p n&#x
E0;y, t&#x
F4;i sẽ so s&#x
E1;nh trong phần đầu ghê Tứ Niệm Xứ với B&#x
E1;t Nh&#x
E3; T&#x
E2;m Kinh. Thiền Niệm Xứ tốt Minh S&#x
E1;t với Tổ Sư Thiền, v&#x
E0; sau đ&#x
F3; sẽ n&#x
F3;i về phương thức tu tập Thiền Tứ Niệm Xứ.

V&#x
EC; kh&#x
F4;ng ngo&#x
E0;i mục đ&#x
ED;ch giới thiệu sơ qua về "ph&#x
E1;p h&#x
E0;nh" Thiền Tứ Niệm Xứ, chắc chắn độc gỉa sẽ cảm thấy n&#x
F3; kh&#x
F4; khan, v&#x
F4; vị, kh&#x
F4;ng mấy hứng th&#x
FA;. Nhưng kh&#x
F4;ng c&#x
F3; một sự gi&#x
E1;c ngộ n&#x
E0;o c&#x
F3; thể c&#x
F3; được nếu ch&#x
ED;nh ta kh&#x
F4;ng chịu thực h&#x
E0;nh, kh&#x
F4;ng chịu trở về quan lại s&#x
E1;t nội t&#x
E2;m, theo d&#x
F5;i v&#x
E0; ghi nhận tất cả những hoạt động biến chuyển của ph&#x
E1;p, kh&#x
F4;ng chịu nương theo Giới, &#x
D0;ịnh, Huệ. C&#x
E1;c bạn h&#x
E3;y suy nghĩ v&#x
E0; tu tập theo Tứ Niệm Xứ, nếu thấy hợp v&#x
E0; c&#x
F3; nh&#x
E2;n duy&#x
EA;n th&#x
EC; c&#x
E1;c bạn chịu kh&#x
F3; l&#x
EA;n đường t&#x
EC;m Thầy hoặc bạn để học hỏi th&#x
EA;m, nếu ngược lại th&#x
EC; chắc bạn kh&#x
F4;ng c&#x
F3; nh&#x
E2;n duy&#x
EA;n rồi, tốt hơn l&#x
E0; n&#x
EA;n đi t&#x
EC;m phương ph&#x
E1;p kh&#x
E1;c vậy.

Tác giả: Thích cô gái Nhuận HiệpLớp Thạc sĩ chuyên ngành Triết học Phật giáo – Học viện PGVN tại Tp.HCM


I. TỔNG LUẬNII. TỨ NIỆM XỨ TRONG tởm TẠNG PHẬT GIÁOIII. GIÁ TRỊ GIỚI ĐỊNH TUỆ trong TỨ NIỆM XỨ.

I. TỔNG LUẬN

Sau khi tiên phật nhập diệt, đều Lời dạy của Ngài được cất giữ qua hình ảnh và kho tàng Tam Tạng gớm điển, ghê – Luật – Luận.

Ngôn từ học thuyết trong khiếp điển, Lời pháp của Ngài chứa đựng triết lý sống, sâu sắc, giá trị, thiết thực, thể hiện lòng từ bi, trí tuệ, cứu khổ ban vui. Đức thế Tôn áp dụng phương tiện thể thiện xảo, chuyển hóa trung khu thức chúng sinh đến tuyến phố giác ngộ Tứ Niệm Xứ.

Mục đích tiệm “Tứ Niệm Xứ” hành trì thiền định duy trì giới. Trong ghê đức Phật dạy nhân giới sinh định, nhân định, phạt tuệ, trí tuệ của người chiến thắng đạo trái Niết Bàn. Đức Phật dạy dỗ kinh Tứ Niệm Xứ nhằm hàng đệ tử xuất gia và phật tử tại gia vận dụng tu tập giải thoát, những phiền não khổ đau.

Trên phía trên là khái quát ý nghĩa về có mang Tứ Niệm Xứ, lúc tu tập thực tập quán chiếu, thiết yếu niệm, thức giấc thức đều phải có trong các truyền thống Phật giáo.

1.1. Động cơ và mục đích nghiên cứu

Đề tài: “Khái niệm Tứ Niệm Xứ trong khiếp tạng Phật giáo”, là bài nghiên cứu với lý do là xác định nhỏ đường xuất gia tu học có đi đúng hướng giỏi không. Vì mục đích của người xuất gia là ước ao cầu đạt được đời sống giác ngộ giải thoát, như những gì trong ghê đã mô tả vần đề quả vị Phật và A-la-hán.

Nếu mục đích người xuất gia là cầu thành Phật, thành A-la-hán thì bổn phận và trách nhiệm của người xuất gia phải hiểu rõ ý nghĩa, những thuật ngữ, khái niệm. Không thể mơ hồ đối tượng mình tin, hướng đến. Sau khoản thời gian đã thấu hiểu và xác định mới tiến hành thực nghiệm, gánh vác công việc hoằng dương phật pháp.

Nếu như không hiểu rõ phật pháp, hoặc không hiểu đúng khái niệm Lời Phật dạy như trong kinh Tứ Niệm Xứ, mà nôn nả mang ý nghĩa quán chiếu tu tập giải thoát, dấn thân thực hành, hoằng dương phật pháp, thì thiết nghĩ việc xuất gia tu tập đó, chẳng khác nào như leo cây tìm cá. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích tìm ra lời giải đáp chân thật mang lại chính bạn dạng thân”<1>.

Lý vì chưng thứ nhị thuộc về lĩnh vực đi tìm nguồn gốc của vấn đề với tính học thuật. Trong thời gian học với Thượng tọa Thích Hạnh Bình về môn học, “Nghiên cứu Khái Niệm A-la –hán vào lịch sử Phật giáo Ấn Độ” giảng sư đã giới thiệu nhiều tác phẩm phật pháp để thực hành tu tập. Vào đó, tác giả đã từng tò mò về bài ghê “Tứ Niệm Xứ” là tác phẩm có nguồn gốc phái nam truyền như: “Kinh Trường cỗ 2, 22. Gớm Đại Niệm Xứ”, tởm Trung bộ, bài số 10, tởm Đại Niệm Xứ của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Đặc điểm quan tiền trọng của gớm Tứ Niệm Xứ.

Trong tác phẩm Đức Phật và Phật Pháp, ghi rằng: “Kinh Niệm xứ, Satipaṭṭhāna, Sutta, là một bài khiếp vô cùng quan trọng vì khiếp này đề mục hành thiền nhằm phát triển cả hai, trung tâm vắng lặng (samatha) và Quán sát (Tuệ Minh Sát Vipassanā). Một cách 1-1 giản, có thể hiểu Satipaṭṭhāna là nền tảng của Niệm, tốt những đề mục chủ yếu yếu để áp đặt Niệm vào, Ta thường gọi Satipaṭṭhāna Sutta là khiếp Tứ Niệm Xứ, tức là bài khiếp đề cập đến bốn Xứ, giỏi bốn khu vực chốn, bốn điểm, bốn đề mục để ta đặt sự chú niệm vào”<2>.

Như vậy. Đó cũng chính là triết lý của đức Phật truyền trao cách đây mấy ngàn năm vẫn giữ giữ thực hành không tách rời khỏi lẽ sống thiết thực của bé người. Bởi vì đó, Tứ Niệm xứ là một bài pháp thiết thực vào đời sống, để con tín đồ áp dụng tu tập.

*

1.2. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn với đề tài: “Nghiên cứu khái niệm Tứ Niệm Xứ là quá trình diễn biến đã được phát triển trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ, sau đó lan tỏa ra các nước trên thế giới, để xuất hiện kinh tạng Phật giáo nguyên Thủy và Phật giáo Đại thừa”.

Mục đích, bài pháp Tứ Niệm Xứ là tư quán niệm, bởi vì đức Phật chỉ dạy, phương pháp thực hành, quan lại thiếu thiền định, quán chiếu tử thân hành niệm, quán chiếu thân tứ đại, được đưa ra phối bởi đất, nước, gió, lửa.

Do vậy, pháp cửa hàng niệm này đưa thân và trọng tâm lĩnh lặng, để hít thở ko khí trong lành, quay trở lại lối sống giây phút hiện tại. Pháp Tứ Niệm xứ là đề mục quán niệm thực tiễn bảo trì chính niệm và duy trì sự sinh sống lành mạnh.

Phương pháp thiết thực, giúp nhỏ người tĩnh thức, nhận ra mọi vấn, chấp nhận sự thật, pháp quán chiếu vô thường, để con người tu tập thiết thực:

1.2.1. Thứ nhất là phương pháp văn bản học, vì tính chất luận văn là tác phẩm nghiên cứu khoa học, những gì thảo luận vào luận văn đều phải xây dựng bên trên nền tảng tư liệu. Vì vậy, người viết chỉ xây dựng trên nhì nguồn Pali phái nam truyền và Hán Bắc
Truyền, được thể hiện qua Kinh-Luật-Luận. Trước khi thảo luận người viết nhận định hiểu biết ý nghĩa, cần phải xác định nguồn bốn liệu nào, thuộc bộ phái, Nguyên thủy giỏi Đại thừa, sau đó tiến hành tìm hiểu Khái niệm kính Tứ Niệm Xứ.

1.2.2. Thứ hai phương pháp sử học: Phương pháp này chủ yếu vấn đề tương quan đến lịch sử, nghĩa là gặp nguồn bốn tưởng nào để sử lý tứ tưởng nội dung của tài liệu đó trong khiếp sách cần liên quan đến đề tài.

1.2.3. Các kinh điển Nguyên thủy có liên quan đề tài gồm có: ‘Kinh Trung Bộ, tởm Trường bộ, kinh Tăng chi Bộ, chiến hạ Pháp Tập yếu đuối Luận, Như Lai thiền: trong gớm tạng Pali do, cố Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, và tác phẩm cực kỳ Lý học vì chưng Cố Hòa Thượng Thích Tịnh Sự dịch’.

1.2.4. Các tởm điển Đại thừa có tương quan đề tài gồm có: Những tác phẩm nghiên cứu khoa học có tương quan đến Tứ Niệm Xứ như: Thiền Vipassanā: Bốn nền tảng chánh niệm, của Thượng Tọa Thích Nhật Từ, thanh tịnh Đạo của Buddhaghosa (Thích Nữ Trí Hải dịch), Tác phẩm Thiền của Ngài D.T. SUZUKI Nhật Bản, tác phẩm Tóm tắt năm uẩn của Chơn Tín Toàn… Đây là Phật giáo tư tưởng hội nhập, tùy duyên hóa độ chúng sinh, giữ gìn bản sắc Phật giáo, phát triển.

1.2.5. Thứ tía phương pháp triết lý học. trong cùng một văn bản đem tư tưởng triết học Phật giáo, giảng giải chuyển hóa những mâu thuẫn, trong tâm địa trí của nhỏ người, giúp con người làm chủ bản thân, làm chủ nội tâm, làm chủ giác quan, nhận thức đúng, giữ thân, khẩu ý, thực hành lời Phật dạy, sống tích cực.

Ngoài ra còn nhiều phương pháp áp xã hội học, chổ chính giữa lý học, thiền trị liệu trung ương lý, chủ yếu niệm, quán vô thường – vô ngã. Tứ Niệm Xứ có công suất giúp mang đến mọi người diệt trừ tham, sân, si, phiền não, vô minh, trầm cảm, vượt qua mọi khổ đau. Phương pháp này ko hạn chế những đối tượng: Người xuất gia thực hành chứng ngộ giải thoát, người tại gia hành tu tập quán chiếu pháp Tứ Niệm Xứ chữa trị nội tâm, những biến cố trong gia đình, bản thân, chống ngừa những căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi, trầm cảm. Ngoài ra lúc thực hành phương pháp Tứ Niệm Xứ, để sống tịch cực, làm việc tập trung cao, năng suất hiệu quả tốt, bền vững trong công việc, quán chiếu vạn pháp chuyển hóa nhức khổ, né xa trầm cảm.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

Đối tượng thảo luận chính của luận văn này là “Tứ Niệm Xứ”. Đặc điểm cần chú trọng của khái niệm này ko chỉ Nguyên thủy, Phật giáo Bộ Phái, mà còn nghiên cứu tư tưởng Phật giáo Đại thừa. Theo khiếp Trung Bộ, ghê Trường Bô, tởm Tăng chi bộ, của Phật giáo Nguyên thủy và Trường A Hàm và một số tác phẩm của nhiều học giả Phật giáo thời hiện đại đã nghiên cứu về ghê “Tứ niệm Xứ”, để áp dụng tu tập.

Xem thêm: Cách làm serum trị mụn - công thức làm serum trị mụn

Việc áp dụng tu tập quán chiếu Tứ niệm xứ, không ngoài việc quán chiếu nội tâm, quán bản thân, quán chiếu ngoại cảnh, quán chiếu tử thi, quán chiếu vô thường. Những quan liêu chiếu đó giúp nhỏ người dân thiền định thiết yếu niệm, quán chiếu tương đối thở, hít vào thở ra, giảm đi những khổ nhức trong đời sống của con người.

II. TỨ NIỆM XỨ TRONG ghê TẠNG PHẬT GIÁO

2.1. Khái niệm Tứ Niệm Xứ (Cattāro Satipaṭṭhāna)

Khái Niệm của kinh Tứ niệm Xứ, là bốn nhỏ đường chân chính, ko thể thiếu vào việc tu tập, người nhỏ Phật, quán chiếu, hành niệm, thực hành, tĩnh giác, thiền định chánh niệm, chứng đắc quả vị, giải thoát.

Trong gớm Trường Bộ: Kinh Tứ Niệm Xứ, đức phật khẳng định: Này những Tỷ kheo, đấy là con mặt đường độc nhất, mang đến sự thanh tịnh cho cái đó sinh, vượt ngoài sầu bi, bài trừ khổ ưu, thành tựu thiết yếu lý, hội chứng ngộ Niết-bàn. Đó là bốn Niệm xứ”<3>.

Theo trong Bách khoa toàn thư của Phật giáo ghi rằng: “Tứ niệm xứ (zh.四念處, sa. smṛtyupasthāna; P: Satipaṭṭhāna), là tư phép quán cơ bạn dạng về sự thức giấc giác. Phương pháp thiền cửa hàng của Phật giáo nguyên thuỷ gồm quán thân sa., pi. kāya, cửa hàng thụ (sa., pi. vedanā), quán trọng tâm (sa., pi. citta) với các pháp, tức là rất nhiều ý nghĩ, khái niệm, gom lại là chổ chính giữa pháp”<4>.

“Phương pháp tiệm chiếu này được phân tích trong kinh Tứ niệm xứ (pi satipaṭṭhāna-sutta) cùng Phật từng nói rằng, pháp này có thể đưa đến Niết-bàn. Ngày này tại phương Tây, phép quán bốn niệm xứ được thịnh hành rộng, trong số ấy hành đưa ngồi (toạ thiền) hay vận dụng phép quán này vào các vận động hàng ngày”.<5>

*

2.2. Duyên khởi khiếp Đại Niệm Xứ (Mahasatippatthana Sutta)

“Một thời cố gắng Tôn sinh hoạt xứ Kuru (Câu Lâu) tại Kammassadhamma (Kiềm- ma – sắc-đàm) là city của xứ Kuru. Rồi nạm Tôn gọi những tỳ kheo: “Này các Tỳ-kheo”. các Tỳ-kheo vấn đáp Thế Tôn: “Bách cố gắng Tôn” nỗ lực Tôn nói như sau: “Này những Tỳ -kheo, đó là con mặt đường độc nhất đưa tới thanh tịnh cho cái đó sinh, vượt khỏi sầu bi, hủy diệt khổ ưu, thành tựu thiết yếu lý, hội chứng ngộ Niết- bàn. Tứ Niệm Xứ tùy thuận duyên hóa độ bọn chúng sinh thực hành tu tập. Gắng nào là bốn? Này những Tỳ-kheo, nghỉ ngơi đây, vị Tỷ-kheo sống cửa hàng thân bên trên thân, nhiệt tâm, tĩnh giác, bao gồm niệm để khắc chế tham ưu ổ đời; sống quán thọ các thọ, nhiệt trọng điểm tỉnh giác, bao gồm niệm để khắc chế tham ưa sinh sống đời; sống cửa hàng pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, bao gồm niệm để chế ngự tham ưa nghỉ ngơi đời”.<6>Theo vào tác phẩm “Nghiên cứu khái niệm A La Hán: vào lịch sử Phật giáo Ấn Độ” ghi rằng: “Thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy A-la-hán được định nghĩa là vị đã đoạn tận, tham, sân, si. Điều đó không chỉ mang ý nghĩa A-la-hán có khả năng, không có gì không biết, A-la-hán chỉ biết cái cần biết, điều ko có gì ko biết, A-la-hán chỉ biết cái gì cần biết, điều ko cần biết tức việc không liên hệ đến giải thoát, Niết-bàn A-la-hán không cần phải biết, vì chưng đó trong ghê Thế Tôn phủ nhận Ngài là ‘bậc Nhất thiết trí, Nhất thiết kiến’. Đồng thời, đức Thế Tôn đã chứng quả A-la-hán, cơ mà thân của Ngài do cha mẹ sinh, cho nên cũng phải chịu sự bỏ ra phối của vô thường, biến hoại”<7>.

Như vậy, đức Phật dậy con đường đọc nhất để đi mang đến thanh tịnh quá thoát khỏi sầu, bi, khổ, não, chính là bốn niệm xứ giúp bọn họ quán chiếu vô thường, định trung ương an trú trong chủ yếu niệm. Tiệm chiếu tư Pháp Tứ Niệm xứ, tiệm thân bên trên thân, tiệm nhiệt tâm, cửa hàng Thọ những thọ, quán pháp trên các pháp. Bốn cách thức này góp hành giả thấu hiểu các pháp, “sinh trụ, di diệt, thành trụ, hoại, không” quán chiếu tu tập thiền Tứ Niệm Xứ nhận thức đúng sự thật, giải thoát vào cuộc sống.

2.3. So sánh triết lý của Tứ Niệm Xứ

“Theo kinh Tứ niệm Xứ và tởm Đại Niệm Xứ, để làm chủ thân tâm, chúng ta cần nhận thức thân là tổ hợp trung khu vật lý, sở hữu tính điều kiện, bởi nhân duyên hình thành, được cấu tạo bởi 32 thế trược. Người nặng tính dục và ko hài lòng, biết đủ trong quan lại hệ vơi chồng thì bắt buộc thực tập quán thân bất tịnh để làm chủ thân. Bên cạnh đó nhận thức thân thể, bất tịnh và vô ngã, đức Phật bản thân, đi, đứng, nằm, ngồi, nói, tịnh, thức, ngủ. Người tu sĩ cần tập theo dõi sự vận động của thân, làm chủ các giác quan lúc chúng tiếp xúc với thế giới trần cảnh”<8>. “Tứ Niệm Xứ: Niệm thân, niệm thọ, niệm vai trung phong và niệm pháp tức là “sở hữu niệm” hợp với đại thiện, đại tố và đồng lực kiên cố biến sắc pháp, ngủ thọ, trung tâm và 51 sở hữu ngoài thọ”<9>.

2.4. Ý Nghĩa quán Tứ Niệm Xứ

Niệm xứ, niệm trú, hành xứ thiết yếu niệm, niệm trụ nhập vào thiết yếu niệm. Niệm trú, nghĩa là trú trọng điểm lại một chỗ, như định trung khu lại, tập trung cao độ, an trú nội tâm. Hành xứ, tức thị đi trong chính niệm thao tác trong chính niệm để ý đến chính niệm. Niệm trụ, tức thị cột trung ương vào một chỗ, trú tâm vào trong 1 chỗ, bao gồm niệm. Nghĩa là, đi đứng nằm ngồi điều có chính niệm.

Trong Chú giải bộ phân tích, của Thích hết sức Minh ghi rằng: “Tứ niệm xứ tương xứng với tư tánh của chúng sinh như ái dục (taṇhā), tà loài kiến (diṭṭhi), chỉ tịnh (samatha) và minh sát tuệ (vipassanā). Mặt khác, tứ niệm xứ rất có thể đoạn trừ được các điên đảo vọng tưởng thích hợp với bốn cách để ý đến về thường xuyên còn, an lạc, ngã, tịnh”<10>.

III. GIÁ TRỊ GIỚI ĐỊNH TUỆ trong TỨ NIỆM XỨ.

3.1. Giá trị giới giữ trong Tứ Niệm Xứ

Giới là hồ hết điều đề xuất làm và không nên làm, mục tiêu là đưa fan đến đời sống giải bay chân chính. Giới là căn nguyên tạo cần các thiện pháp được phân phát sinh; giới làm hàng rào phòng chặc bé người tạo nghiệp xấu ác, sinh khởi. “Này những tỳ kheo, lúc nào các ông được giới hạnh tịnh tâm và chủ yếu tri kiến, các ông hãy y cứ bên trên giới, tu tập tứ niệm xứ theo cha cách, nhiệt độ tâm, bao gồm niệm, thức giấc giác, nhiếp phục tham ưu ở đời”<11>. Người trì giới thanh tịnh sẽ được mười 13 công dụng phát triển giới định tuệ.

3.2. Công dụng của giới trong Tứ Niệm Xứ

Giới hạnh thanh tịnh (tiểu, trung, đại giới), tinh thần vững chắc, căn lành tăng trưởng, thanh tịnh thân, khẩu ý, thiểu dục tri túc, được nhiều người yêu mến, tăng trưởng phước thọ, gia đình an vui hạnh phúc, ít bị bệnh tật.

Nhờ tất cả giới thanh tịnh yêu cầu tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh cần kiến thanh tịnh, con kiến thanh tịnh phải đoạn nghi, bởi đoạn nghi nên dành được hành đạo tri kiến cùng tri con kiến thanh tịnh. Hôm nay hành trả thấy được thiệt tướng của vạn pháp là khổ, không, vô ngã.

Giới là chiến thuyền thanh lương gửi chúng sinh đến bờ giác hương, vào Trường Bộ kinh, đức Phật dạy rằng: “Này những tỳ kheo những ông hãy phù trợ giới bổn…rồi y cứ bên trên giới an trú bên trên giới, hãy tu Tập Tứ Niệm Xứ”<12>. Đức Phật dạy các Tỷ-kheo khi bao gồm được nền tảng gốc rễ của giới, hành giả thực hành thực tế thiền. Như vậy, con thực hành, thì ko cong những phiền não khổ đau trong cuộc sống ,giới với Tứ niệm xứ là đề nghị tảng khôn cùng mật thiết giúp bé người thông hiêu về luật nhân quả đạo đức sống của một con người. Giới là mảnh đất nền tươi giỏi để hành trồng cây Bồ đề vững chắc đề đưa bé người đến con đường Tứ Niệm Xứ phát triển mạnh mẽ. Đây là con đường mang đến giới thanh tịnh, làm vững mạnh đạo pháp. Khi giữ lại giới thanh tịnh, dẫn đến định trọng tâm sáng xuyên suốt tu thiền quán chiếu hơi thở, chổ chính giữa tỉnh lặng hít vào thở ra những không khí trong lành.

3.3. Định Niệm Xứ

Định (Samadhi) là việc tập trung trọng tâm ý vào một đối tượng duy độc nhất không tán loạn, trung tâm trở nên im thin thít và thức giấc giác cao độ. Trong tịnh tâm Đạo của Buddhaghosa ghi rằng: “Sự tập trung ấy là sự xoay xung quanh của tâm và trung ương sở một biện pháp đều đặn và chính đáng vào một đối tượng duy nhất. Nhờ vào đó, trọng điểm và chổ chính giữa sở ngơi nghỉ trong tinh thần quân bình, quang minh chính đại và đặt để không còn vào một đối tượng người dùng duy nhất, ko phân tán xuất xắc xao lãng.”<13>Samadhi là tịnh chỉ có quán trong suy tư, dừng trọng tâm tán loạn, làm cho tâm im lặng bởi phần nhiều ưu tư, bi hùng phiền, dã dợi, phóng túng, hoài nghi đến 5 triền mẫu đó là : tham, sân, hôn trầm, trạo hối. Lạng lẽ không có sự khấy nhiễu của 5 triền, vày vị này có nội lực vào vào định yêu cầu diệt được 5 tính năng này và đốt cháy 10 kiết sử đó là : thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham, sân, sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo hối, vô minh. Khi diệt được những chiếc này thì được trọng điểm thanh tịnh, trọng điểm đã tịnh tâm rồi thì tìm tòi thật tánh với thật tướng của những pháp là khổ không, vô thường, vô ngã. Biết được như vậy thì loài kiến được thanh tịnh, mẫu thấy mà thanh tịnh thì tâm cũng rất được thanh tịnh.

Định gồm bốn lợi ích như sau:

Chính niệm thức giấc giác.Tâm đào bới đoạn trừ 5 triền cáiĐược hỷ lạc (thân, tâm).Chứng tứ thiền.

Trong Thiền của D.T.Suzuki, Thuận Bạch biên soạn dịch nói rằng: “Tòa thiền, Phạn ngữ là Dhyana, nghĩa là tứ thế ngồi tréo chân, lặng lẽ âm thầm và quán chiếu. Cách hành trì này khởi nguồn từ Ấn Độ đã lan rộng khắp Phương Đông từ nhiều thế kỷ”<14>.

3.4. Tuệ Niệm Xứ

Trong ý thức xây dựng một triết lý về giáo dục và đào tạo thánh tuệ của Phật giáo Hòa thượng thích hợp Minh Châu nói rằng: “Đối với giáo lý buổi tối hậu của Phật giáo, đạt mức thánh trí (hay sống động trí bát nhã) chỉ triển khai sự là thánh trí, bao giờ người đã đạt tới Thánh trí cũng đề xuất là người đạt luôn luôn cả phương tiện đi lại trí (Upayajnana) và chủ yếu nhờ phương tiện đi lại trí này nhưng mà người đã chiếm lĩnh đạo mới có chức năng giúp đỡ bạn đời trê tuyến phố hướng về sự giải phóng toàn diện”.<15>Thánh tuệ uẩn là phần tu trì cửa hàng chiếu không hề nhỏ phải có công dụng vượt qua toàn bộ chướng ngại mới được toàn diện của thánh tuệ uẩn này. Như câu trên Hòa Thượng Minh Châu nói bắt buộc giải phóng tất cả phương nhân tiện tri loài kiến chỉ có mới đạt cho thánh trí này. Khi hành giả đã đạt được giới thanh tịnh, định thanh tịnh, hướng tâm đến chính trí, chủ yếu kiến nhằm đạt mang đến bậc tuệ giải thoát mang lại giải thoát tri kiến. Trong giai đoạn này, hành giả đề nghị trải qua 5 tiến trình và đạt 16 tầng tuệ gọi là tuệ thanh tịnh, giải thoát cùng giải thoát tri kiến. Nên nỗ lực đoạn trừ mười kiết sử đã có được quả A-la-hán. Quán chiếu tứ đế thấy rõ như thật là bao gồm kiến; hướng tâm tượng danh dung nhan của tứ đế là thiết yếu tư duy; mỗi sự cố gắng của thân và trọng tâm vào sự tịnh tâm là chính tinh tấn; luôn luôn an trú trên thực chất của tứ thánh đế là thiết yếu niệm; an tịnh vào trọn vẹn định trọng tâm trên đề mục là bao gồm định; và cha chi phần giới tịnh tâm là chủ yếu ngữ, thiết yếu nghiệp và chủ yếu mạng.

Một thời, đức rứa Tôn ngự tại Savatthi đang thuyết giảng mang đến Anandà rằng: “Này Anadà, khi Như Lai diệt độ, các ngươi hãy mang giáo pháp làm hải đảo, làm nương tựa. Mọi pháp môn mà Như Lai đã hội chứng ngộ, sẽ khéo thuyết giảng trong bốn mươi lăm năm rong rã, những người chớ nên dễ duôi. Hãy cố gắng tinh tấn, trì giới, phong hộ lục căn, cố gắng thực hành thiền định, nỗ lực thực hành thiền tuệ. Hãy cố stress thu thúc lục tỉ căn, thu thúc thiệt căn, thu thúc than căn, thu thúc ý căn. Hãy là những người hiểu cho thật cho thiệt rõ pháp môn Thiền Tứ Niệm Xứ là con đường, chỉ một mình ta đi thôi”<16>. Như vậy, kinh tứ niệm xứ giúp cho con fan thực tập thanh lọc than tâm thanh tịnh, diệt trừ những phiền óc tham sân si, mạng nghi trong cuộc sống. Vì bé người lúc còn phiền não thì còn khổ đau. Đức Phật dạy hội chứng ta hãy thắp đuốt lên nhưng đi đem giáo pháp của Ngài có tác dụng hải hòn đảo cho bạn dạng than mình, vì không có ai cứu mình bởi mình tự vực lên làm chủ phiên bản than bản thân tự giải cứu bản than mình ra khỏi khổ nhức trói buột trong tâm địa tư của mỗi nhỏ người. Họ thực tập chủ yếu niệm tỉnh giấc thức đem ngọn dền trí thông minh soi sáng sủa than chổ chính giữa mình bằng tuyến phố tu tập thiền tứ niệm xứ (Vipassana) minh ngay cạnh tuệ, gửi hóa nội trọng điểm theo ghê Tứ Niệm Xứ quán thân thọ chổ chính giữa pháp.

VI. KẾT LUẬN

Tứ Niệm Xứ có công năng tu tập nhưng đức Phật đã hội chứng ngộ giải thoát cho nên vì vậy ngài đem phương pháp này truyền trao đến hàng môn sinh xuất gia để thực hành thực tế thiền quán tu tập. Bọn họ sinh ra vào thời hậu nỗ lực kém phước chỉ nhân ái duyên học lời Phật dạy qua Tam Tạng kinh Điển trong kinh Nikaya triết lý của Theravada trong khiếp tạng nguyên thủy. Đó cũng là phước Phật để họ gặp được Phật Pháp chính là duyên lành nhiều đời những kiếp ta đang gieo trồng nơi bắt đầu phúc lắm rồi. Cho nên vì thế đối với cuộc sống thường ngày thực tại, tập khí chũm gian khiến cho con bạn khó hoàn toàn có thể chứng đắc thừa qua trái vị thức tỉnh giáo bay như Như A-la-hán giỏi quả vị Phật và người yêu Tát.

Những quý giá của triết lý Theravada lời Phật dạy sẽ là ngọn đuốc tuệ để triển khai nơi phụ thuộc để con đào bới con mặt đường tu tập của từng người. Vày vậy cửa hàng Tứ Niệm Xứ cho bé thấy rõ bản chất con fan và sự vật, thấy được tai hại khi đắm trước, thấy được tiện ích khi xuất ly cùng sự tiêu diệt của quy luật thoải mái và tự nhiên về sinh lão bệnh tử để tiệm chiếu tu tập. Đó là do họ chỉ bắt đầu hiểu vụ việc chứ không thật sự hành trì. Bạn học Phật qua bài bác Tứ Niệm Xứ này họ phải vừa học vừa thực hành thiền định quán chiếu lại vừa tu Phật mới chính xác là người thật sự sống và hành trì theo chính pháp. Khi ta thiền định âm trí tịnh tâm thì trí tuệ phát sinh sáng suốt. Cho nên tu thiền là giới đinh tuệ kèm theo với nhau giữ giới sinh vai trung phong định nhờ trung ương định nhưng phát ra trí tuệ sáng suốt trung tâm hồn luôn luôn an lạc giải thoát.

Tác giả: Thích phụ nữ Nhuận HiệpLớp Thạc sĩ chăm ngành Triết học Phật giáo – Học viện PGVN tại Tp.HCM