Trong chương này bản thân sẽ trình diễn cách đọc cùng viết tư phép toán cơ phiên bản trong giờ Anh. Đó là những phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Thuộc CNTA mày mò Cộng trừ nhân phân chia tiếng Anh – các phép tính trong giờ đồng hồ anh là gì nhé!


DB7Bmp
CWClxjjuj
HMZd0g" alt="*">