các loại Sản Phẩm: SÁCH tởm TẾ giá bán Bán: 0 VNĐ Trọng lượng: 300 gr Kích Thước: 16x24 cm Hình Thức: Bìa mềm Số Trang: 405 Năm Xuất Bản: 2013 Số lượng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đôi mươi
ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM

(ĐẠI HỌC ghê TẾ QUỐC DÂN)

LỜI GIỚI THIỆU

Trong thời đại ngày nay , một nước giàu tốt nghèo không chỉ ở chỗ có nhiều giỏi ít lao động , vốn ,kỹ thuật và tài nguyên thiên nhiên, mà chủ yếu ở chỗ có khả năng phát huy đến mức cao nhất tiềm năng sáng tạo của nguồn năng lực bé người tốt không? Tiềm năng sáng tạo này nằm vào yếu tố cấu thành văn hóa, nghĩa là vào ý chí nghị lực , tự cường, nhân cách và bản lĩnh , khả năng hiểu biết, sự vào sáng trong tâm hồn, đạo lý, lối sống , trình độ thẩm mỹ của mỗi cá nhân, của cả cộng đồng và của cả một dân tộc, một quốc gia.

Bạn đang xem: Giáo trình đại cương văn hóa việt nam

Trong bối cảnh đó , kiến thức về đại cưng cửng văn hóa Việt nam giới đã và vẫn đóng vai trò hết sức quan tiền trọng bên trên mọi lĩnh vực hoạt động xã hội của các dân tộc Việt nam trong qua trình hội nhập quốc tế và trong cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Văn hóa là chất keo dính các mối quan liêu hệ tởm tế, chính trị , xã hội, tạo bắt buộc bản sắc dân tộc Việt Nam.

Vì vậy, việc nghiên cứu giảng dậy môn học Đại cương cứng văn hóa Việt phái nam hiện ni là đòi hỏi cấp thiết hơn bao giờ hết cần được phổ cập mang lại sinh viên tất cả các loại hình học tập ở các trường đại học.

Đây là môn học nhằm cung cấp mang lại sinh viên những tri thức cần thiết đến việc hiểu một nền văn hóa nói tầm thường , và nền văn hóa việt phái nam nói riêng biệt , giúp họ nắm được từ khái niệm, các đặc trưng, chức năng cơ bản cùng các qui luật hình thành và phát triển mang lại đến tiến trình phát triển của nền văn hóa Việt Nam; giúp mang lại sinh viên hiểu được các thành phố, loại hình văn hóa, sự giao bôi và tiếp biến văn hóa trong quá trình hội nhập và chia sẻ quốc tế; nhận thức được đối với nước ta hiện ni nguồn lực phát triển trước hết và mạnh nhất không phải là khoa học và công nghệ, chưa phỉa là sức mạnh tởm tế mà là sức mạnh văn hóa, sức mạnh phẩm chất trí tuệ,bản lĩnh và chủ nghĩa nhân văn Việt nam, sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc.

Do đó phải biến văn hóa dân tộc thành nội lực và tứ bản trí tuệ , bốn bản xã hội để phát triển kinh tế và xây dựng đất nước, để từ đó có trách nhiệm cùng với toàn Đảng , toàn dân xây dựng nền văn hóa Việt phái nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. bốn tưởng chỉ đạo văn hóa của đất nước ta là nhằm tạo ra gia tốc ngày càng lớn cho sự phát triển ghê tế – xã hội, nó là chìa khóa để đất nước ta phát triển toàn diện , hài hòa về mọi mặt , xây dựng đất nước giàu đẹp, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng , văn minh, đồng thời tự khẳng định vị thế của mình vào quá trình hội nhập với thế giới.

MỤC LỤC

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ TỔNG quan lại VĂN HÓA VIỆT NAM.

Xem thêm: Bỏ túi kinh nghiệm du lịch núi chứa chan đồng nai, núi chứa chan mùa du lịch

CHƯƠNG I: VĂN HÓA HỌC VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM

1.1 Những vấn đề khái quát về văn hóa

1.2 Những quy luật phát triển của văn hóa

1.3 Vai trò của văn hóa vào đời sống xã hội và trong công cuộc phát triển ghê tế

1.4 Loại hình văn hóa

CHƯƠNG II: KHÁI QUÁT TIẾN TRÌNH VĂN HÓA VIỆT NAM

2.1 Định vị văn hóa việt nam

2.2 Tiến trình văn hóa việt nam

PHẦN II : CẤU TRÚC CÁC THÀNH VĂN HÓA VIỆT NAM

CHƯƠNG III: VĂN HÓA NHẬN THỨC

3.1 Triết lý âm dương

3.2 Lịch và can chi

CHƯƠNG IV : VĂN HÓA TÂM LINH VÀ ĐỜI SỐNG TÍN NGƯỠNG PHONG TỤC TẬP QUÁN

4.1 Khái luận về văn hóa vai trung phong linh

4,2 Tín ngưỡng

4.3 Phong tục

CHƯƠNG V: ĐỜI SỐNG TÔN GIÁO Ở VIỆT phái nam

5.1 KHÁI LUẬN VỀ TÔN GIÁO

5.2 PHẬT GIÁO

5.3 KI- khổng lồ GIÁO ( THIÊN CHÚA GIÁO )

5.4 ĐẠO CAO ĐÀI

5.5 ĐẠO HÒA HẢO

5.6 NHO GIÁO Ở VIỆT NAM

5.7 ĐẠO GIÁO Ở VIỆT NAM

CHƯƠNG VI : NGHỆ THUẬT NGÔN TỪ, VĂN HÓA ỨNG XỬ VÀ VĂN HÓA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI VIỆT

6.1 Nghệ thuật ngôn từ và văn hóa ứng xử của người Việt

6.2 Văn hóa trang phục

6.3 Văn hóa tổ chức cộng đồng

6.4 Đô thị và Đô thị hóa

CHƯƠNG VII : VĂN HÓA CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM

7.1 Khái lược lịch sử chính trị Việt Nam

7.2 Ý thức chính trị

7.3 Văn hóa tổ chức nhà nước

CHƯƠNG VIII : VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI

8.1 Khái lược về các dân tộc ít người tại Việt Nam

8.2 Các đặc điểm chung của các dân tộc ít người sinh sống tại Việt Nam

8.3 Văn hóa dân tộc ít người

CHƯƠNG IX : VĂN HÁO ẨM THỰC

9.1 quan lại niệm về nạp năng lượng uống của người Việt nam

9.2 Quá trình hình thành các đặc trưng ẩm thực của người Việt nam

9.3 Các đặng trưng cơ bản vào văn hóa ẩm thực của người Việt nam

CHƯƠNG X: NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH VIỆT nam

10.1 Nghệ thuật điêu khắc

10.2 Nghệ thuật kiến trúc

CHƯƠNG XI: BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT nam giới TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP gớm TẾ QUỐC TẾ.

11.1 Khái niệm

11.2 Nội hàm của bản sắc văn hóa dân tộc

11.3 Văn hóa cổ truyền Việt phái nam trước xu thế hội nhập tởm tế quốc tế

11.4 Những giải pháp để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trong quá trình biên soạn cuốn Đại cưng cửng Văn hóa Việt Nam chúng tôi đã sử dụng tính kế thừa một số thành quả nghiên cứu và các hình ảnh minh họa từ nhiều tài liệu tham khảo ,sách báo, internet,.., xin mạn phép các tác giả và xin tác giả vui lòng nhận khu vực chúng tôi lòng biết ơn chân thành và cảm tạ sâu sắc nhất.

Tập thể tác giả chân thành cảm ơn Nhà xuất bản Trường Đại học ghê tế quốc dân, các nhà khoa học trong và ngoài nước và các bạn đồng nghiệp đã góp những ý kiến quý báu và giúp đỡ, ủng hộ khích lệ để cuốn Đại cưng cửng văn hóa Việt Nam được ra mắt bạn đọc.

... Loại hình như: công ty ở, 1 Đại Cương Văn Hóa Việt Nam – N02 5 Đại Cương Văn Hóa Việt Nam – N02Sơn – Tây Nguyên. Trải qua bao năm tháng, cồng chiêng đã trở thành nét văn hóa đặc trưng, đầy sức ... Trưng của văn hóa Việt Nam đó chính là những di tích văn hóa quả đât đã được UNESCO công nhận.* các di sản văn hóa. Trên Việt Nam hiện tại đã bao gồm 7 di tích được UNESCO thừa nhận là di tích văn hóa cầm ... đó vv Văn hóa cồng chiêng là loại hình nghệ thuật gắn thêm với lịch sử vẻ vang văn hóa của các dân tộc thiểu số sinh sống dọc ngôi trường 2 Đại Cương Văn Hóa Việt Nam – N02 Nước cộng hoà buôn bản hội công ty nghĩa Việt Nam...
*

*

Ý nghĩa và chức năng của văn hóa học, đại cương văn hóa Việt Nam đối với việc giáo dục và tu dưỡng nhân cách con người. Tác động của nó tới cuộc sống văn hóa cầm hệ sinh viên K36


*

... Cảnh sinh họat của người người dân xưa. ĐẠI HỌC HUẾTRƯƠNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC LỊCH SỬ - K33B bài thảo luận: Văn hoá Việt Nam đại cương cứng trình bày: nhóm 5 ... 1. định nghĩa về văn hoá xóm hội. 2. Làng hội học tập phân loại ra 2 tư tưởng văn hoá. 2.1. Tiểu văn hoá. 2.2. Phản nghịch văn hoá. 2.2.1. Tiêu cực. 2.2.2. Tích cực1. Có mang về văn hoá làng hội. ... Hàng trăm ngàn định nghĩa về văn hoá xã hội mỗi nhà nghiên cứu và phân tích văn hóa xã hội lại đưa ra một tư tưởng riêng. Theo học giả tín đồ Anh Edwasd B. Tylor đã có mang về văn hoá Văn hoá là tập phù hợp bao...
*

*

... Còn thì dân tộc bản địa còn ;văn hoá suy thì dân tộc suy ; văn hóa mất thì dân tộc bị khử vong.Vậy phiên bản sắc văn hoá Việt Nam là gì? phiên bản sắc văn hóa Việt Nam đó là ở chỗ nền văn hoá đó luôn luôn luôn ... Dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà phiên bản sắc dân tộc.II . Đảng lÃnh đạo phát hành nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc bản địa :Xây dựng và trở nên tân tiến nền văn hoá Việt Nam tiên ... Nam phong phú và nhiều dạng. Văn hóa của các dân tộc thiểu số không chỉ làm bắt buộc tính đa dạng chủng loại của vản hóa Việt Nam nhưng mà nó còn thêm biến cho nhau làm mang lại văn hoá Việt Nam cách tân và phát triển rực rỡ. Vày vậy,...