Việt nam yêu cầu trung quốc rút giàn khoan thành phố hải dương 981 quanh đó cửa Vịnh Bắc Bộ

Đại diện cỗ Ngoại giao nước ta đã chạm mặt đại diện Đại sứ quán trung quốc tại Hà Nội, yêu mong rút giàn khoan thành phố hải dương 981 ra khỏi quanh vùng chưa phân định.

Bạn đang xem: Giàn khoan 981 mới nhất


TDd_g
QTHCzbrx
Eeo
Nbg
A" alt="*">