1. Công tác làm việc đào đất, đá bằng thủ công để lấy mẫu mã thí nghiệm

2. Công tác thăm dò địa lý

3. Công tác làm việc khoan

4.Công tác để ống quan lại trắc mực nước ngầm trong hố khoan

5. Công tác thí nghiệm tại hiện nay trường

6. Công tác làm việc đo vẽ lập lưới khống chễ khía cạnh bằng

7. Công tác đo chế ước cao

8. Công tác đo vẽ mặt phẳng cắt địa hình

9. Công tác làm việc số hóa bạn dạng đồ

10. Công tác đo vẽ bản đồ


ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Phụ lục I hẳn nhiên Thông tứ số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của cục Xây dựng)

MỤC LỤC

Mã hiệu

Nội dung

Trang

THUYẾT MINH

CHƯƠNG I: CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ ĐỂ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM

CA.10000

Đào đất đá bởi thủ công

CA.11000

Đào không chống

CA.11100

Đào không phòng độ sâu tự 0m mang đến 2m

CA.11200

Đào không chống độ sâu tự 0m đến 4m

CA.12000

Đào có chống

CA.12100

Đào có phòng độ sâu trường đoản cú 0m cho 2m

CA.12200

Đào có chống độ sâu từ 0m cho 4m

CA.12300

Đào có kháng độ sâu từ bỏ 0m mang đến 6m

CA.21100

Đào giếng đứng

CHƯƠNG II: CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ

CB.11000

Thăm dò địa vật dụng lý địa chấn trên cạn

CB.11100

Thăm dò địa chấn sử dụng máy ES-125

CB.11200

Thăm dò địa chấn sử dụng máy TRIOSX-12

CB.11300

Thăm dò địa chấn sử dụng máy TRIOSX-24

CB.21000

Thăm dò địa trang bị lý điện

CB.21100

Thăm dò địa thiết bị lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện

CB.21200

Thăm dò địa đồ gia dụng lý điện bằng cách thức điện ngôi trường thiên nhiên

CB.21300

Thăm dò địa trang bị lý điện bằng cách thức đo sâu điện đối xứng

CB.31000

Thăm dò từ

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC KHOAN

CC.11000

Khoan thủ công trên cạn

CC.11100

Độ sâu hố khoan tự 0 đến 10m

CC.11200

Độ sâu hố khoan tự 0 mang đến 20m

CC.21000

Khoan luân chuyển bơm rửa bằng ống mẫu ở bên trên cạn

CC.21100

Độ sâu hố khoan từ bỏ 0m cho 30m

CC.21200

Độ sâu hố khoan trường đoản cú 0m đến 60m

CC.21300

Độ sâu hố khoan trường đoản cú 0m mang lại 100m

CC.21400

Độ sâu hố khoan tự 0m đến 150m

CC.21500

Độ sâu hố khoan trường đoản cú 0m đến 200m

CÔNG TÁC BƠM CẤP NƯỚC PHỤC VỤ KHOAN luân chuyển BƠM RỬA Ở TRÊN CẠN (KHI PHẢI TIẾP NƯỚC cho CÁC LỖ KHOAN Ở XA NGUỒN NƯỚC > 50M HOẶC CAO HƠN NƠI LẤY NƯỚC > 9 M

CC.21600

Độ sâu hố khoan trường đoản cú 0m cho 30m

CC.21700

Độ sâu hố khoan trường đoản cú 0m đến 60m

CC.21800

Bơm tiếp nước phục vụ khoan sinh sống trên cạn. Độ sâu hố khoan trường đoản cú 0m đến 100m

CC.21900

Bơm tiếp nước phục vụ khoan sinh sống trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m mang đến 150m

CC.22000

Bơm tiếp nước phục vụ khoan sinh hoạt trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m

CC.31000

Khoan chuyển phiên bơm rửa bằng ống chủng loại ở dưới nước

CC.31100

Độ sâu hố khoan từ bỏ 0m đến 30m

CC.31200

Độ sâu hố khoan từ bỏ 0m mang lại 60m

CC.31300

Độ sâu hố khoan từ bỏ 0m mang đến 100m

CC.31400

Độ sâu hố khoan tự 0m mang lại 150m

CC.40000

Khoan vào đất đường kính lớn

CC.41000

Đường kính lỗ khoan đến 400mm

CC.41100

Đường kính lỗ khoan mang lại 400mm, độ sâu hố khoan từ 0m mang đến 10m

CC.41200

Đường kính lỗ khoan mang đến 400mm, độ sâu hố khoan > 10m.

Bạn đang xem: Định mức khảo sát xây dựng

CC.42000

Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm

CC.42100

Đường kính lỗ khoan từ bỏ > 400mm đến 600mm, độ sâu hố khoan trường đoản cú 0m mang lại 10m

CC.42200

Đường kính lỗ khoan từ bỏ > 400mm mang đến 600mm, độ sâu hố khoan > 10m

CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC ĐẶT ỐNG quan TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM trong HỐ KHOAN

CD.11100

Đặt ống quan trắc mực nước ngầm vào hố khoan

CHƯƠNG V: CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG

CE.10000

Thí nghiệm tại hiện tại trường

CE.11100

Thí nghiệm xuyên tĩnh

CE.11200

Thí nghiệm xuyên động

CE.11300

Thí nghiệm giảm quay bởi máy

CE.11400

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT

CE.11500

Nén ngang trong lỗ khoan

CE.11600

Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan

CE.11700

Ép nước thể nghiệm trong lỗ khoan

CE.11800

Đổ nước thí nghiệm trong lố khoan

CE.11900

Đổ nước thử nghiệm trong hố đào

CE.12000

Múc nước thí điểm trong lỗ khoan

CE.12100

Thí nghiệm CBR hiện nay trường

CE.12200

Thí nghiệm đo modun đàn hồi bởi cần BELKENMAN

CE.12300

Thí nghiệm xác minh độ chặt của nền đường

CE.12310

Thí nghiệm xác định độ chặt của nền con đường đất hoặc cát đồng bộ - thử nghiệm trên mặt

CE.12320

Thí nghiệm xác minh độ chặt của nền mặt đường đất dăm sạn hoặc đá cấp cho phối - nghiên cứu trên mặt

CE.12400

Thí nghiệm đo modul lũ hồi bằng tấm nghiền cứng

CE.12410

Thí nghiệm đo modul bọn hồi bởi tấm ép cứng, 2 lần bán kính bàn nén D=34 cm

CE.12420

Thí nghiệm đo modul bầy hồi bằng tấm ép cứng, đường kính bàn nén D=76 cm

CE.12500

Thí nghiệm nén tĩnh thử download cọc bê tông bằng phương thức cọc neo

CE.12600

Thí nghiệm nén tĩnh thử cài đặt cọc bê tông bằng cách thức dàn hóa học tải

CE.12700

Thí nghiệm kiểm tra unique cọc bê tông bằng phương pháp biến dạng nhỏ dại PIT

CE.12800

Thí nghiệm ép cọc biến dạng béo PDA

CE.12900

Thí nghiệm kiểm tra quality cọc bê tông bằng cách thức siêu âm

CE.13000

Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông vào hầm ngang

CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC ĐO LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG

CF.11000

Đo lưới kiềm chế mặt bằng

CF.11100

Tam giác hạng 4

CF.11200

Đường chuyền hạng 4

CF.11300

Giải tích cung cấp 1

CF.11400

Giải tích cấp 2

CF.11500

Đường chuyền cấp cho 1

CF.11600

Đường chuyền cấp cho 2

CF.21100

Cắm mốc chỉ giới mặt đường đỏ, cắm mốc ranh mãnh giới khoanh vùng xây dựng

CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC ĐO KHỐNG CHẾ CAO

CG.11000

Đo kiềm chế cao

CG.11100

Thủy chuẩn chỉnh hạng 3

CG.11200

Thủy chuẩn chỉnh hạng 4

CG.11300

Thủy chuẩn chỉnh kỹ thuật

CHƯƠNG VIII: CÔNG TÁC ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH

CH.11000

Đo vẽ mặt cắt địa hình

CH.11100

Đo vẽ mặt phẳng cắt dọc sống trên cạn

CH.11200

Đo vẽ mặt cắt ngang sinh hoạt trên cạn

CH.11300

Đo vẽ mặt phẳng cắt dọc ở dưới nước

CH.11400

Đo vẽ mặt phẳng cắt ngang ở bên dưới nước

CH.21000

Đo vẽ tuyến đường dây thiết lập điện trên không

CH.21100

Đo vẽ tuyến phố dây 22k
V hoặc 35k
V

CH.21200

Đo vẽ tuyến phố dây 110k
V với 220k
V

CH.21300

Đo vẽ tuyến đường dây 500k
V

CHƯƠNG IX: CÔNG TÁC SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH

CI.11000

Số hóa phiên bản đồ địa hình

CI.11100

Tỷ lệ 1/500, đường đồng nút 0,5m

CI.11200

Tỷ lệ 1/500, con đường đồng nút 1m

CI.11300

Tỷ lệ 1/1.000, con đường đồng nấc 1m

CI.11400

Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng nút 1m

CI.11500

Tỷ lệ 1/2.000, con đường đồng mức 2m

CI.11600

Tỷ lệ 1/5.000, mặt đường đồng mức 1m

CI.11700

Tỷ lệ 1/5.000, con đường đồng mức 5m

CI.11800

Tỷ lệ 1/10.000, mặt đường đồng nút 5m

CHƯƠNG X: CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ

CK.10000

Đo vẽ đưa ra tiết bản đồ địa hình bên trên cạn bằng máy toàn đạc năng lượng điện tử với máy thủy bình điện tử

CK.11100

Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m

CK.11200

Tỷ lệ 1/200, con đường đồng nấc 1m

CK.11300

Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m

CK.11400

Tỷ lệ 1/500, con đường đồng mức 1m

CK.11500

Tỷ lệ 1/1.000, con đường đồng nút 1m

CK.11600

Tỷ lệ 1/1.000, con đường đồng mức 2m

CK.11700

Tỷ lệ 1/2.000, mặt đường đồng mức 1m

CK.11800

Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng nấc 2m

CK.11900

Tỷ lệ 1/5.000, mặt đường đồng nút 2m

CK.12000

Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng nút 5m

CK.12100

Tỷ lệ 1/10.000, con đường đồng nút 2m

CK.12200

Tỷ lệ 1/10.000, mặt đường đồng nút 5m

CK.20000

Đo vẽ chi tiết phiên bản đồ địa hình bên trên cạn bằng thiết bị đo GPS cùng máy thủy bình điện tử

CK.21100

Tỷ lệ 1/200, mặt đường đồng nút 0,5m

CK.21200

Tỷ lệ 1/200, con đường đồng mức 1m

CK.21300

Tỷ lệ 1/500, con đường đồng nấc 0,5m

CK.21400

Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m

CK.21500

Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m

CK.21600

Tỷ lệ 1/1.000, mặt đường đồng nút 2m

CK.21700

Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m

CK.21800

Tỷ lệ 1/2.000, con đường đồng nút 2m

CK.21900

Tỷ lệ 1/5.000, con đường đồng mức 2m

CK.22000

Tỷ lệ 1/5.000, mặt đường đồng mức 5m

CK.22100

Tỷ lệ 1/10.000, con đường đồng mức 2m

CK.22200

Tỷ lệ 1/10.000, con đường đồng mức 5m

CK.30000

Đo vẽ bỏ ra tiết phiên bản đồ địa hình dưới nước sử dụng máy toàn đạc năng lượng điện tử và máy thủy bình năng lượng điện tử

CK.31100

Tỷ lệ 1/200, mặt đường đồng nút 0,5m

CK.31200

Tỷ lệ 1/200, mặt đường đồng nấc 1m

CK.31300

Tỷ lệ 1/500, con đường đồng mức 0,5m

CK.31400

Tỷ lệ 1/500, con đường đồng mức 1m

CK.31500

Tỷ lệ 1/1.000, mặt đường đồng nấc 1m

CK.31600

Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng nấc 2m

CK.31700

Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng nút 1m

CK.31800

Tỷ lệ 1/2.000, con đường đồng mức 2m

CK.31900

Tỷ lệ 1/5.000, con đường đồng nấc 2m

CK.32000

Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng nấc 5m

CK.32100

Tỷ lệ 1/10.000, mặt đường đồng mức 2m

CK.32200

Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng nút 5m

CK.40000

Đo vẽ lập phiên bản đồ địa chất công trình

CK.41100

Bản đồ xác suất 1/200.000

CK.41200

Bản đồ xác suất 1/100.000

CK.41300

Bản đồ tỷ lệ 1/50.000

CK.41400

Bản đồ tỷ lệ 1/25.000

CK.41500

Bản đồ phần trăm 1/10.000

CK.41600

Bản đồ tỷ lệ 1/5.000

CK.41700

Bản đồ phần trăm 1/2.000

CK.41800

Bản đồ xác suất 1/1.000

CK.41900

Bản đồ phần trăm 1/500

PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH

Phụ lục 01

Bảng phân cấp cho đất đá cho công tác đào đất đá bằng thủ công để thí nghiệm

Phụ lục 02

Bảng phân cấp đất đá cho công tác làm việc đào giếng đứng

Phụ lục 03

Bảng phân cấp cho địa hình cho công tác thăm dò địa thứ lý

Phụ lục 04

Bảng phân cấp đất đá cho công tác làm việc khoan thủ công

Phụ lục 05

Bảng phân cấp đất đá cho công tác làm việc khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu

Phụ lục 06

Bảng phân cung cấp đất đá cho công tác làm việc khoan đường kính lớn

Phụ lục 07

Bảng phân cấp cho địa hình cho công tác làm việc khống chế phương diện bằng

Phụ lục 08

Bảng phân cấp địa hình cho công tác làm việc khống chế cao

Phụ lục 09

Bảng phân cấp địa hình cho công tác làm việc đo mặt phẳng cắt ở trên cạn

Phụ lục 10

Bảng phân cấp cho địa hình cho công tác làm việc đo mặt phẳng cắt ở dưới nước

Phụ lục 11

Bảng phân cấp khó khăn cho công tác làm việc số hóa bạn dạng đồ địa hình

Phụ lục 12

Bảng phân cấp cho địa hình cho công tác làm việc đo vẽ bỏ ra tiết phiên bản đồ địa hình làm việc trên cạn

Phụ lục 13

Bảng phân cấp địa hình cho công tác làm việc đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình ở dưới nước

Phụ lục 14

Bảng phân cấp cho địa chất theo yếu tố tác động cho công tác đo vẽ phiên bản đồ địa hóa học công trình

Phần 1

THUYẾT MINH

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Nội dung định mức dự trù khảo liền kề xây dựng

a. Định mức dự toán khảo giáp xây dựng công trình xây dựng (sau đây hotline tắt là Định mức dự toán khảo sát xây dựng) luật mức hao mức giá về vật liệu, lao cồn và máy xây đắp để dứt một đối kháng vị cân nặng công tác khảo sát xây dựng trường đoản cú khi sẵn sàng đến khi kết thúc công tác điều tra theo đúng yêu mong kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.

b. Định mức dự toán khảo cạnh bên xây dựng công trình được lập trên các đại lý quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh khảo tiếp giáp xây dựng; yêu cầu làm chủ kỹ thuật, thi công, nghiệm thu; cường độ trang bị lắp thêm thi công; biện pháp thi công và văn minh khoa học kỹ thuật trong điều tra xây dựng.

c. Định mức dự trù khảo giáp xây dựng công trình bao gồm: mã hiệu, thương hiệu công tác, đơn vị chức năng tính, nguyên tố công việc, cách thức áp dụng (nếu có) cùng bảng các hao mức giá định mức; vào đó:

- Thành phần công việc quy định nội dung quá trình công việc từ khi sẵn sàng đến khi ngừng công tác điều tra theo điều kiện kỹ thuật, biện pháp thiết kế và phạm vi thực hiện công việc.

- Bảng những hao giá tiền định nút gồm:

+ nút hao chi phí vật liệu: Là con số vật liệu chính, vật liệu khác quan trọng cho việc xong một 1-1 vị khối lượng công tác điều tra xây dựng.

Mức hao phí vật liệu chính được xem bằng số lượng tương xứng với đơn vị chức năng tính của vật liệu. Nấc hao phí vật liệu khác được tính bằng xác suất % trên chi phí vật liệu chính.

+ nút hao tầm giá lao động: Là số ngày lao động động của kỹ sư, người công nhân trực tiếp quan trọng để kết thúc một đối kháng vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng trường đoản cú khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác điều tra khảo sát xây dựng. Nút hao mức giá lao động được xem bằng số ngày công theo level của kỹ sư, công nhân. Level kỹ sư, công nhân là level bình quân của các kỹ sư và người công nhân trực tiếp tham gia tiến hành một đối chọi vị trọng lượng công tác khảo sát.

+ nấc hao giá thành máy thi công: Là số ca sử dụng máy kiến thiết trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để xong một đối chọi vị khối lượng công tác khảo sát điều tra xây dựng. Nút hao chi phí máy kiến tạo trực tiếp kiến thiết được tính bằng con số ca sản phẩm công nghệ sử dụng. Nấc hao chi phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên giá thành máy thiết kế trực tiếp thi công.

2. Kết cấu định mức dự toán khảo giáp xây dựng

- Tập định mức dự toán khảo gần kề xây dựng bao gồm 10 chương được mã hóa thống duy nhất theo nhóm, loại công tác làm việc và các phụ lục kèm theo; cụ thể các chương như sau:

Chương I:Công tác đào đất, đá bằng bằng tay thủ công để lấy mẫu mã thí nghiệm

Chương II:Công tác dò la địa lý

Chương III: công tác khoan

Chương VI:Công tác để ống quan tiền trắc mực nước ngầm vào hố khoan

Chương V: công tác làm việc thí nghiệm tại hiện tại trường

Chương VI: công tác đo vẽ lập lưới khống chễ mặt bằng

Chương VII: công tác làm việc đo chế ước cao

Chương VIII:Công tác đo vẽ mặt phẳng cắt địa hình

Chương IX:Công tác số hóa bản đồ

Chương X: công tác đo vẽ phiên bản đồ

3. Hướng dẫn vận dụng định mức dự trù xây dựng công trình

- kế bên thuyết minh áp dụng chung, trong các chương của định mức dự trù khảo sát xây dựng còn có phần thuyết minh và chỉ dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác làm việc khảo sát cân xứng với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện kiến tạo và phương án thi công.

- địa thế căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương pháp khảo sát, tổ chức tư vấn kiến tạo có trọng trách lựa lựa chọn định mức dự toán cho cân xứng với yêu ước kỹ thuật, điều kiện xây đắp và cách thực hiện khảo sát.

Phần 2

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG ICÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG ĐỂ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM

CA.10000 ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG

1. Thành phần công việc:

- chuẩn bị dụng cụ, vật tư và điều tra thực địa, xác xác định trí hố đào, rãnh đào.

- Đào, xúc, vận tải đất đá lên miệng hố đào, rãnh đào bằng thủ công;

- thực hiện lấy mẫu thí nghiệm vào hố đào, rãnh đào. Mẫu mã đất, đá sau khoản thời gian lấy được bảo vệ trong vỏ hộp đựng mẫu.

- đậy hố đào, rãnh đào và ghi lại vị trí hồ nước đào, rãnh đào;

- Lập hình trụ - hình trụ triển khai hố đào, rãnh đào.

- Kiểm tra unique sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Nghiệm thu, bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- cung cấp đất đá: Theo phụ lục số 01.

- Địa hình hố, rãnh đào khô ráo.

3. Khi tiến hành công tác đào khác với đk áp dụng bên trên thì định mức nhân công được nhân với các hệ số sau:

- Trường vừa lòng địa hình hố đào, rãnh đào lầy lội, khó khăn trong vấn đề thi công: k = 1,2

- Đào mỏ thăm dò đồ gia dụng liệu, đem mẫu technology đổ thành từng đống cách xa mồm hố > 10m: k = 1,15

CA.11000 ĐÀO KHÔNG CHỐNG

CA.11100 ĐÀO KHÔNG CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 2M

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I - III

IV - V

CA.111

Đào không phòng độ sâu từ 0m cho 2m

Vật liệu

Paraphin

kg

0,1

0,1

Xi măng PCB30

kg

1,0

1,0

Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm

cái

0,4

0,4

Hộp nhựa đựng mẫu mã (400 x 400 x 400) mm

cái

0,1

0,1

Hộp vật liệu nhựa 24 ô đựng mẫu lưu

cái

0,2

0,2

Vật liệu khác

%

10

10

Nhân công

Công nhân 4,0/7

công

2,4

3,6

10

20

CA.11200 ĐÀO KHÔNG CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 4M

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I - III

IV - V

CA.112

Đào không chống độ sâu từ bỏ 0m cho 4m

Vật liệu

Paraphin

kg

0,1

0,1

Xi măng PCB30

kg

1,0

1,0

Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm

cái

0,4

0,4

Hộp vật liệu bằng nhựa đựng mẫu (400 x 400 x 400) mm

cái

0,1

0,1

Hộp vật liệu bằng nhựa 24 ô đựng mẫu mã lưu

cái

0,2

0,2

Vật liệu khác

%

10

10

Nhân công

Công nhân 4,0/7

công

2,6

3,8

10

20

CA.12000 ĐÀO CÓ CHỐNG

CA.12100 ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 2M

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I - III

IV - V

CA.121

Đào có chống độ sâu từ bỏ 0m mang lại 2m

Vật liệu

Paraphin

kg

0,1

0,1

Xi măng PCB30

kg

1,0

1,0

Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm

cái

0,4

0,4

Hộp vật liệu bằng nhựa đựng mẫu mã (400 x 400 x 400)mm

cái

0,1

0,1

Hộp vật liệu bằng nhựa 24 ô đựng chủng loại lưu

cái

0,2

0,2

Gỗ nhóm V

m3

0,01

0,01

Đinh

kg

0,2

0,2

Vật liệu khác

%

10

10

Nhân công

Công nhân 4,0/7

công

3,2

4,4

10

20

CA.12200 ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 4M

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I - III

IV - V

CA.122

Đào tất cả chống độ sâu từ bỏ 0m đến 4m

Vật liệu

Paraphin

kg

0,1

0,1

Xi măng PCB30

kg

1,0

1,0

Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm

cái

0,4

0,4

Hộp vật liệu bằng nhựa đựng mẫu mã (400 x 400 x 400)mm

cái

0,1

0,1

Hộp vật liệu nhựa 24 ô đựng chủng loại lưu

cái

0,2

0,2

Gỗ nhóm V

m3

0,01

0,01

Đinh

kg

0,2

0,2

Vật liệu khác

%

10

10

Nhân công

Công nhân 4,0/7

công

3,5

5,2

10

20

CA.12300 ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 6M

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất đá

I - III

IV - V

CA.123

Đào có kháng độ sâu từ 0m mang đến 6m

Vật liệu

Paraphin

kg

0,1

0,1

Xi măng PCB30

kg

1,0

1,0

Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm

cái

0,4

0,4

Hộp vật liệu bằng nhựa đựng mẫu mã (400x400x400) mm

cái

0,1

0,1

Hộp vật liệu bằng nhựa 24 ô đựng mẫu mã lưu

cái

0,2

0,2

Gỗ nhóm V

m3

0,01

0,01

Đinh

kg

0,2

0,2

Vật liệu khác

%

10

10

Nhân công

Công nhân 4,0/7

công

4,1

6,2

10

20

CA.21100 ĐÀO GIẾNG ĐỨNG

1. Nguyên tố công việc:

- sẵn sàng dụng cụ, đồ gia dụng liệu, khảo sát điều tra thực địa, xác xác định trí giếng đào.

- lắp đặt thiết bị, thực hiện thi công.

- Khoan, nạp, nổ mìn vi sai, dùng tích điện bằng sản phẩm công nghệ nổ mìn chuyên dùng hoặc mối cung cấp pin.

- Thông gió, phá đá thừa cỡ, căn vách, thành. đánh giá chống tạm, thang, làm sạch đất đá văng bên trên sàn, trên vị chống cùng thiết bị.

- tiến hành xúc và di chuyển đất, đá ra bên ngoài bằng thùng trục. Rửa vách, thu thập mô tả, lập tư liệu gốc.

- phòng giếng: chống liền vày hoặc chống thưa.

- lắp sàn và thang đi lại. Sàn cách đáy giếng 6m, mỗi sàn bí quyết nhau từ 4-5m.

- Lắp con đường ống dẫn hơi, nước, thông gió, điện.

- Nghiệm thu, bàn giao.

2. Điều kiện áp dụng:

- Phân cấp đất đá: Theo phụ lục số 02.

- ngày tiết diện giếng: 3,3m x 1,7m = 5,61m2.

- Đào trong đất đá ko có nước ngầm. Nếu như có nước ngầm thì định nấc nhân công cùng máy xây dựng được nhân với thông số sau: Q ≤ 0,5m3/h: k = 1,1. Trường hợp Q > 0,5 m3/h: k = 1,2.

- Độ sâu đào phân chia theo khoảng cách: 0-10m, mang đến 20m, cho 30m. Định mức này tính cho 10m đầu, 10m sâu sau đó nhân với thông số k = 1,2 của 10m ngay tắp lự trước đó.

- Đất đá phân theo: cấp cho IV-V; VI-VII, VIII-IX. Định nấc tính cho cấp cho IV-V. Các cấp tiếp theo sau k = 1,2 cấp gần kề trước đó.

- Đào giếng sinh hoạt vùng rừng núi, khí hậu xung khắc nghiệt, đi lại khó khăn thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,2.

3. Các quá trình chưa tính vào mức:

- Lấy chủng loại thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

CA.211

Đào giếng đứng

Vật liệu

Thuốc nổ anômít

kg

0,85

Kíp điện visai

cái

0,20

Dây điện nổ mìn

m

0,38

Mũi khoan chữ thập ϕ 46 milimet

cái

0,50

Cần khoan 25 x 105 x 800 mm

cái

0,03

Bóng điện chiếu sáng 100W

cái

0,30

Gỗ nhóm V

m3

0,08

Xi măng PCB30

kg

7,00

Vật liệu khác

%

10

Nhân công

Công nhân 4,5/7

công

7,84

Máy thi công

Búa khoan tay P30

ca

0,12

Máy nén khí 120 m3/h

ca

0,50

Máy bơm 25 cv

ca

0,08

Máy bơm 75 cv

ca

0,08

Cần trục bánh xích 5T

ca

0,52

Thùng trục 0,5m3

ca

0,08

Búa căn MO-10

ca

0,70

Biến nỗ lực hàn 7,0 k
W

ca

0,68

Biến chũm thắp sáng

ca

0,675

Quạt gió 2,5 k
W

ca

0,68

Máy khác

%

2

10

CHƯƠNG II

CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ

CB.11000 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐỊA CHẤN TRÊN CẠN

CB.11100 THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY ES-125

1. Nhân tố công việc:

a) nước ngoài nghiệp:

- nhận nhiệm vụ, đề cưng cửng công tác, phương án địa đồ vật lý bao hàm các văn bản cho phép và thỏa thuận.

- dìm vị trí điểm đo.

+ chuẩn bị máy móc sản phẩm vật tứ cho sản phẩm công nghệ ES-125 (một mạch).

+ thực thi các khối hệ thống đo.

+ thực hiện đo vẽ.

- chất vấn tình trạng máy.

- Ra khẩu lệnh đập búa.

- Ghi thời hạn sóng khúc xạ đối với máy thu vẽ lên hình biểu đồ thời khoảng.

+ thu thập phân tích kiểm soát tài liệu thực địa.

+ dọn dẹp khi xong một quy trình hoặc một ca công tác.

b) Nội nghiệp

- nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công và trải qua phương án.

- hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật dụng lý, tích lũy tài liệu hiện nay trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.

- đối chiếu tài liệu thực địa, lập những bảng kê, bạn dạng vẽ, giám sát và đo lường các thông số.

- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và chuyển nhượng bàn giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Bảng phân cấp cho địa hình: Theo phụ lục số 03.

- khoảng cách giữa các cực thu 2m.

- Dùng phương thức sóng khúc xạ và link sóng khúc xạ khi gây xấp xỉ bằng phương thức đập búa. Ghi thời gian lên màn hiện sóng.

- Quan gần kề địa thứ lý với một biểu đồ thời khoảng.

- Vùng thăm dò không biến thành nhiễu bởi các dao động tự tạo khác như giao thông vận tải (gần mặt đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ, khu công nghiệp), vạn vật thiên nhiên (gần thác nước), con đường điện cao thế.

- khoảng cách giữa những tuyến bằng 100m.

- Độ sâu mức độ vừa phải từ 5-10m.

3. Thăm dò địa chấn khác với điều kiện trên thì định nấc nhân công cùng máy thiết kế được nhân với thông số sau:

- khoảng cách giữa những tuyến >100m: k = 1,05;

- khoảng cách giữa các cực thu 5m: k = 1,1;

- Quan tiếp giáp với 2 biểu thứ thời khoảng trên một đoạn thu: k = 1,2;

- Quan ngay cạnh với 3 biểu trang bị thời khoảng trên một quãng thu: k = 1,4;

- Quan ngay cạnh với 5 biểu thứ thời khoảng trên một quãng thu: k = 1,0;

- khu vực thăm dò bị lan truyền dao động: k = 1,2;

- khi độ sâu thăm dò >10-15m: k = 1,25;

- Thăm dò động đất dưới sông: k = 1,4;

- Thăm dò động đất trong hầm ngang: k = 2,0.

Đơn vị tính: 1 quan sát địa trang bị lý

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp địa hình

I - II

III - IV

CB.111

Thăm dò địa chấn bằng máy ES- 125

Vật liệu

Dây địa chấn

m

0,30

0,50

Tời địa chấn

chiếc

0,001

0,001

Cực thu sóng dọc

chiếc

0,01

0,01

Cực thu sóng ngang

chiếc

0,01

0,01

Chốt búa

chiếc

0,01

0,01

Bàn đập

chiếc

0,01

0,01

Búa

chiếc

0,001

0,001

Ắc quy 12V

bộ

0,01

0,01

Bộ sạc pin ắc quy

bộ

0,001

0,001

Vật liệu không giống

%

10

10

Nhân công

Công nhân 4/7

công

3,0

3,76

Máy thi công

Máy động đất ES-125

ca

0,27

0,34

Máy khác

%

2

2

10

20

CB.11200 THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX-12

1. Yếu tố công việc:

a) nước ngoài nghiệp

- dấn nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa đồ dùng lý bao hàm các văn bạn dạng cho phép và thỏa thuận.

- dấn vị trí điểm đo.

- sẵn sàng máy móc vật dụng vật tư cho vật dụng TRIOSX-12 (12 mạch).

- tiến hành các khối hệ thống đo.

- thực hiện đo vẽ:

+ kiểm tra tình trạng máy, an ninh lao rượu cồn khi phun súng, nổ mìn.

+ Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.

+ Đóng mạch cụm thứ ghi các dao hễ địa chấn.

+ Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo, tiến công giá unique băng, ghi số vào băng.

+ chất vấn lại sản phẩm ghi những dao rượu cồn vào băng.

- Thu thập, phân tích chất vấn tài liệu thực địa.

- thu vén khi dứt một quy trình hoặc một ca công tác.

b) Nội nghiệp

- phân tích nhiệm vụ, phương án xây đắp địa đồ gia dụng lý và thông qua phương án.

- hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đo lường kỹ thuật địa đồ dùng lý, thu thập tài liệu hiện nay trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.

- so với tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, đo lường các thông số.

- Nghiệm thu unique sản phẩm và chuyển nhượng bàn giao tài liệu.

2. Điều khiếu nại áp dụng:

- Bảng phân cấp cho địa hình: Theo phụ lục số 03.

Xem thêm: Bật Mí 10 Sự Thật Về Người Nhện Không Phải Ai Cũng Biết, 'Người Nhện' Có Thực Không

- khoảng cách giữa các cực thu 5m.

- Dùng cách thức sóng khúc xạ và link sóng khúc xạ lúc gây dao động bằng phương thức bắn súng. Phương thức ghi sóng bởi giấy cảm quang khoảng tầm quan sát với cùng một băng ghi địa chấn.

- Quan gần kề địa vật lý với cùng một băng ghi địa chấn.

- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông vận tải (gần con đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ và khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước).

- Dùng trong các tháng thuận tiện cho công tác ngoài trời luật trong vùng lãnh thổ.

- Số lần phun là 1-3 lần.

3. Thăm dò địa chấn khác với đk trên thì định mức nhân công và máy xây cất được nhân với hệ số sau:

- Gây giao động bằng phương thức nổ mìn: k = 1,3;

- khoảng cách giữa các cực thu 10m: k = 1,35;

- khoảng tầm thu cùng với 2 băng ghi: k = 1,1;

- khoảng tầm thu với 3 băng ghi: k = 1,2;

- khoảng chừng thu với 5 băng ghi: k = 1,4;

- khu vực thăm dò bị truyền nhiễm dao động: k = 1,2;

- Số lần phun ≥ 2 lần: k = 1,2;

- thông số thiết bị (khoảng giải pháp giữa điểm rất thu, khoảng cách giữa các tâm cực thu):

> 10 m, k = 1,09;

> 15 m, k = 1,2;

- Nếu dùng nổ mìn nhằm gây xê dịch thì vật liệu như sau:

+ Mìn 0,25 kg cho các cấp địa hình.

+ gấp rút mìn 1,2 chiếc cho những cấp địa hình.

+ Bộ bắn mìn: 0,001 chia cho các cấp địa hình.

Đơn vị tính: 1 quan gần cạnh địa vật dụng lý

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp địa hình

I - II

III - IV

CB.112

Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-12

Vật liệu

Dây địa đồ lý (thu, phát)

m

0,30

0,50

Tời cuốn dây địa chấn

cái

0,001

0,001

Bộ pin ắcquy

bộ

0,001

0,001

Cực thu sóng dọc

chiếc

0,01

0,01

Cực thu sóng ngang

chiếc

0,01

0,01

Bàn đập

chiếc

0,01

0,01

Giấy ảnh

m

1,0

1,0

Ống súng + quả đạn

bộ

0,01

0,01

Ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)

bộ

0,01

0,01

Thuốc ảnh hiện cùng hãm

lít

0,2

0,2

Đồng hồ đo điện

cái

0,01

0,01

Vật liệu không giống

%

10

10

Nhân công

Công nhân 4/7

công

4,48

5,36

Máy thi công

Máy địa chấn 12 mạch TRIOSX- 12

ca

0,304

0,36

Máy khác

%

2

2

10

20

CB.11300 THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX-24

1. Nhân tố công việc:

a) ngoại nghiệp

+ thừa nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, cách thực hiện địa đồ dùng lý bao gồm các văn bạn dạng cho phép cùng thỏa thuận.

+ dìm vị trí điểm đo.

+ sẵn sàng máy móc vật dụng vật tứ cho máy TRIOSX-24 (24 mạch).

+ thực hiện các khối hệ thống đo.

+ triển khai đo vẽ:

- kiểm tra tình trạng máy, an ninh lao đụng khi phun súng, nổ mìn.

- Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.

- Đóng mạch cụm lắp thêm ghi các dao hễ địa chấn.

- Tắt máy sau thời điểm bắn súng, nổ mìn, ghi report đánh giá quality băng, ghi số vào băng.

- soát sổ lại sản phẩm ghi các dao hễ vào băng.

+ Thu thập, phân tích bình chọn tài liệu thực địa.

+ dọn dẹp khi dứt một quy trình hoặc một ca công tác.

b) Nội nghiệp

+ nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa đồ gia dụng lý và trải qua phương án.

+ hướng dẫn, kiểm tra, thống kê giám sát kỹ thuật địa thiết bị lý, tích lũy tài liệu hiện tại trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.

- đối chiếu tài liệu thực địa, lập những bảng kê, bản vẽ, đo lường và tính toán các thông số.

- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và chuyển giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.

- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và link sóng khúc xạ lúc gây dao động bằng phương pháp bắn súng. Cách thức ghi sóng bởi giấy cảm quang khoảng tầm quan sát với một băng ghi địa chấn.

- Quan liền kề địa trang bị lý với cùng một băng ghi địa chấn.

- Vùng thăm dò không trở nên nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như (gần mặt đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ cùng khu công nghiệp), vạn vật thiên nhiên (gần thác nước).

- khoảng cách giữa các cực thu chuẩn là 5m so với hệ thống quan gần kề đơn.

- Dùng trong các tháng tiện lợi cho công tác ngoài trời luật trong vùng lãnh thổ.

- Số lần bắn là 1-3 lần.

3. Dò la địa hóa học khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy xây cất được nhân với thông số sau:

- Gây xê dịch bằng phương pháp nổ mìn: k = 1,3;

- khoảng chừng thu cùng với 2 băng ghi: k = 1,1;

- khoảng chừng thu cùng với 3 băng ghi: k = 1,2;

- khoảng thu với 5 băng ghi: k = 1,4;

- khu vực thăm dò bị nhiễm dao động: k = 1,2;

- Số lần phun ≥ 2 lần: k = 1,2;

- thông số thiết bị (khoảng giải pháp giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa những tâm cực thu):

> 10m, k = 1,2;

> 15m, k = 1,4;

- Nếu cần sử dụng nổ mìn nhằm gây xê dịch thì vật liệu như sau:

+ Mìn 0,25 kg cho những cấp địa hình.

+ cấp tốc mìn 1,2 chiếc cho các cấp địa hình.

+ Bộ bắn mìn: 0,001 chia cho những cấp địa hình.

Đơn vị tính: 1 quan cạnh bên địa thiết bị lý

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp địa hình

I - II

III - IV

CB.113

Thăm dò địa chấn sử dụng máy TRIOSX- 24

Vật liệu

Dây địa đồ dùng lý (thu, phát)

m

0,6

1,0

Bộ pin ắcquy

bộ

0,01

0,01

Tời cuốn dây

cái

0,002

0,002

Cực thu sóng dọc

chiếc

0,02

0,02

Cực thu sóng ngang

chiếc

0,02

0,02

Bàn đệm

chiếc

0,01

0,01

Giấy ảnh khổ 140mm

m

1,5

1,5

Ống súng + quả đạn

bộ

0,01

0,01

Đồng hồ nước đo điện vạn năng

chiếc

0,01

0,01

Ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)

bộ

0,001

0,001

Thuốc hình ảnh (hiện và hãm)

lít

0,2

0,2

Vật liệu không giống

%

10

10

Nhân công

Công nhân 4/7

công

5,6

6,72

Máy thi công

Máy động đất TRIOSX - 24

ca

0,304

0,36

Máy khác

%

2

2

10

20

CB.21000 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN

CB.21100 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO MẶT CẮT ĐIỆN

1. Yếu tố công việc:

a) nước ngoài nghiệp

- thừa nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thiết kế địa thứ lý bao hàm các văn bạn dạng cho phép cùng thỏa thuận.

- dấn vị trí điểm đo.

- sẵn sàng máy móc trang bị vật tư cho đồ vật UJ-18.

- triển khai các khối hệ thống đo.

- triển khai đo vẽ:

+ Đặt trang bị móc vật dụng và soát sổ sự hoạt động của máy móc, rải các đường dây thu phát.

+ Đóng các điểm cực, đóng mạch mối cung cấp phát, kiểm soát hiện ngôi trường đo điện.

+ triển khai đo điện núm giữa du lịch cực thu cùng cường độ dòng điện, những điểm cực phát.

- Ghi sổ, tính năng lượng điện trở suất cùng dựng đồ thị.

- quét dọn dây, thiết bị, vật dụng khi chấm dứt một quy trình hoặc một ca công tác.

b) Nội nghiệp

- phân tích nhiệm vụ, phương án kiến tạo địa đồ lý và thông qua phương án.

- hướng dẫn, kiểm tra, tính toán kỹ thuật địa thứ lý, tích lũy tài liệu hiện tại trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.

- phân tích tài liệu thực địa, lập những bảng kê, phiên bản vẽ, thống kê giám sát các thông số.

- Nghiệm thu quality sản phẩm và chuyển giao tài liệu.

2. Điều khiếu nại áp dụng:

Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.

- phương pháp đo mặt cắt điện đối xứng đơn giản.

- khoảng cách giữa các tuyến ≤ 50m.

- Độ dài thiết bị AB ≤ 500m.

- khoảng cách giữa những điểm = 10m.

3. Lúc đo mặt cắt điện không giống với điều kiện trên thì định nút nhân công cùng máy xây dựng được nhân với hệ số sau:

- khoảng cách giữa những tuyến

> 50m - 100m: k = 1,05;

> 100m - 200m: k = 1,1;

> 200m: k = 1,2;

- Độ lâu năm thiết bị

> 500m - 700m: k = 1,15;

> 700m - 1000m: k = 1,3;

> 1000m: k = 1,5;

- phương pháp đo

+ phương pháp nạp năng lượng điện đo thế: k = 0,8;

+ cách thức nạp điện đo gradien: k = 1,15;

+ cách thức mặt giảm lưỡng rất 1 cánh: k = 1,2;

+ cách thức mặt cắt lưỡng cực 2 cánh: k = 1,4;

+ mặt phẳng cắt điện liên hợp 2 cánh: k = 1,27;

+ mặt phẳng cắt đối xứng kép: k = 1,4.

Đơn vị tính: 1 quan tiếp giáp địa thiết bị lý

Mã hiệu

Tên công việc

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp địa hình

I - II

III - IV

CB.211

Thăm dò địa đồ dùng lý năng lượng điện bằng phương pháp đo mặt phẳng cắt điện

Vật liệu

Điện rất đồng

cái

0,003

0,003

Điện cực sắt

cái

0,003

0,003

Pin BTO-45

hòm

0,01

0,01

Điện rất không phân cực

cái

0,005

0,005

Pin 1,5 vôn

cái

0,02

0,02

Dây điện

m

0,4

0,4

Tời cuốn dây

cái

0,005

0,005

Sunphat đồng

kg

0,01

0,01

Vật liệu không giống

%

10

10

Nhân công

Công nhân 4/7

công

0,42

0,53

Máy thi công

Máy UJ- 18

ca

0,033

0,042

Máy khác

%

2

2

10

20

CB.21200 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TRƯỜNG THIÊN NHIÊN

1. Nhân tố công việc:

a) nước ngoài nghiệp

- nhận nhiệm vụ, đề cương cứng công tác, phương án xây dựng địa vật dụng lý bao hàm các văn bạn dạng cho phép cùng thỏa thuận.

- dìm vị trí điểm đo.

- sẵn sàng máy móc sản phẩm vật tứ cho trang bị UJ-18.

- xúc tiến các khối hệ thống đo.

- thực hiện đo vẽ:

+ Đặt thiết bị móc thứ và bình chọn sự buổi giao lưu của máy móc (kiểm tra nguồn nuôi máy).

+ xác minh các thông số phân cực của những điện cực nếu những điện cực không phân rất với đồ vật đó.

+ bố trí điện thoại viên (hoặc còi).

+ đánh giá độ nhậy của máy đo.

+ thực hiện bù phân cực.

+ Đo hiệu điện nắm giữa các điện cực thu lên biểu đồ, trang bị thị cố kỉnh ứng với mốc điểm đo.

+ dọn dẹp máy, thứ khi ngừng một quá trình hoặc một ca.

b) Nội nghiệp

- phân tích nhiệm vụ, phương án kiến tạo địa thiết bị lý và thông qua phương án.

- hướng dẫn, kiểm tra, đo lường và thống kê kỹ thuật địa đồ vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.

- so với tài liệu thực địa, lập những bảng kê, bản vẽ, thống kê giám sát các thông số.

- Nghiệm thu unique sản phẩm và chuyển giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng:

- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.

- Định nấc chỉ đúng cho phương thức đo cụ ở điều kiện thông thường (chỉ nên dùng 1 năng lượng điện cực ở một điểm và đk đo nuốm bình thường) tại các điểm đề xuất đo U = 0,3MV và phân cực buộc phải bù đi bù lại không thật 10% toàn bô điểm đo.

3. Khi đo điện trường thiên nhiên khác với đk trên